Papież ogłosił dzień modlitw o pokój

Benedykt XVI ogłosił najbliższą niedzielę 23 lipca specjalnym dniem modlitwy i pokuty w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie.

Jednocześnie zaprosił duszpasterzy i wiernych wszystkich Kościołów partykularnych, jak również wszystkich wierzących na świecie, aby błagali Boga o bezcenny dar pokoju. Poinformowało o tym 20 lipca w specjalnej deklaracji Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Stwierdza ona, że Ojciec Święty prosi zwłaszcza o modlitwę do Pana, aby "natychmiast ustała wymiana ognia między stronami, aby szybko przywrócono korytarze humanitarne w celu umożliwienia niesienia pomocy cierpiącej ludności, aby rozpoczęły się rozsądne i odpowiedzialne rozmowy i aby położyć kres sytuacjom niesprawiedliwości, istniejącym w tym regionie". Dokument przypomina, że Papież wspominał już o tym w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 16 bm.

Biuro Prasowe podkreśla następnie prawa poszczególnych narodów tych ziem: Libańczyków, którzy oczekują, że integralność i suwerenność ich kraju zostanie uszanowana, Izraelczyków - do życia w pokoju w swym państwie i Palestyńczyków - do posiadania swej ojczyzny, wolnej i suwerennej.

Na zakończenie deklaracja stwierdza, że "w tej bolesnej chwili Jego Świątobliwość kieruje także apel do organizacji charytatywnych, aby pomogły wszystkim narodom, dotkniętym tym bezlitosnym konfliktem".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama