Litwa, Łotwa, Estonia: Papieski apel o obronę rodziny

Do odważnej obrony życia i rodziny zachęcił papież biskupów Litwy, Łotwy i Estonii, przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum.

"Pan was wybrał – powiedział ojciec święty –byście uprawiali Jego winnicę w społeczeństwie, które dopiero przed niewielu laty wyszło ze ponurej zimy prześladowań. Nie zagoiły się jeszcze do końca rany zadane ludności waszych krajów przez komunizm. Równocześnie wzrasta wpływ laicyzacji, która rozbudza złudzenia konsumpcjonizmu i czyni człowieka miarą samego siebie. To wszystko jeszcze bardziej utrudnia waszą działalność duszpasterską. Nie tracąc jednak ufności, niestrudzenie głoście dalej Chrystusowa Ewangelię. Jest ona słowem zbawienia dla ludzi wszystkich czasów i każdej kultury”.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na główne problemy rodziny w krajach bałtyckich. Należą do nich rozwody, aborcja, niż demograficzny, bezrobocie. Często rodzice nie dbają o przekazanie dzieciom autentycznych wartości, osłabia się więź między pokoleniami, wzrasta wewnętrzne zagubienie młodzieży. Ojciec święty zachęcił biskupów do kontynuowania pracy duszpasterskiej z narzeczonymi i młodymi rodzinami. Wskazał też na potrzebę duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego oraz stałej formacji księży. Prowadzone w jej ramach kursy pomogą im pogłębić znajomość nauki Soboru Watykańskiego II.

W imieniu biskupów Łotwy przemówił kard. Janis Pujats. Podkreślił on dobrze rozwijająca się współpracę ekumeniczną w tym kraju. Dzięki wspólnym wysiłkom chrześcijan udało się tam wprowadzić poprawkę do konstytucji, wyraźnie określającą, że łotewskie prawodawstwo broni małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Abp Sigitas Tamkevičius z Kowna, przemawiając w imieniu episkopatu Litwy, zaprosił papieża do odwiedzenia tego kraju za dwa lata (w roku 2008). Obchodzić będzie się wówczas czterechsetlecie objawień maryjnych w Szydłowie (Šiluva). To główne sanktuarium archidiecezji kowieńskiej odwiedził w czasie swej podróży na Litwę w 1993 roku Jan Paweł II.

Benedykt XVI spotkał się na wspólnej audiencji z biskupami wszystkich trzech krajów bałtyckich. Ponadto każdego z nich przyjął w tych dniach indywidualnie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama