Regina Caeli: O środkach przekazu

Maryi Pannie zawierzył Benedykt XVI swą rozpoczynającą się 25 maja podróż do Polski.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zaproponowany przez Sobór Watykański II i obchodzony już po raz 40. W tym roku temat jego brzmi: "Media, sieć przekazu, wspólnoty i współpracy". Kościół spogląda z uwagą na media, gdyż stanowią ważny nośnik głoszenia Ewangelii i sprzyjania solidarności między narodami, zwracając ich uwagę na wielkie problemy, które wciąż jeszcze głęboko je naznaczają.

Dzisiaj na przykład inicjatywa "Świat maszeruje przeciw głodowi" (Walk the World), ogłoszona przez Światowy Program Wyżywienia ONZ, pragnie uczulić rządy i opinię publiczną na potrzebę konkretnych i szybkich działań, aby zapewnić wszystkim, a zwłaszcza dzieciom, "wolność od głodu". Solidaryzuję się w modlitwie z tym przedsięwzięciem, które odbywa się w Rzymie i w innych miastach około stu krajów. Gorąco życzę, aby dzięki wkładowi wszystkich można było przezwyciężyć plagę głodu, która wciąż jeszcze dręczy ludzkość, wystawiając na poważne niebezpieczeństwo nadzieję życia milionów osób. Mam na myśli przede wszystkim nie cierpiącą zwłoki i dramatyczną sytuację w Darfurze w Sudanie, gdzie nadal występują poważne trudności w zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych potrzeb żywnościowych ludności.

W tradycyjnej modlitwie Regina Caeli zawierzamy dzisiaj Maryi Pannie szczególnie naszych braci dotkniętych plagą głodu, tych, którzy spieszą im z pomocą i tych, którzy za pośrednictwem środków społecznego przekazu przyczyniają się do umocnienia między narodami więzów solidarności i pokoju. Prośmy też Matkę Bożą, aby owocna była podróż apostolska, którą, jeśli Bóg pozwoli, odbędę do Polski od czwartku do najbliższej niedzieli dla przypomnienia umiłowanego Jana Pawła II".

Ojciec Święty odmówił modlitwę Regina Caeli i udzielił zgromadzonym na Placu św. Piotra pielgrzymom z całego świata i wiernym za pośrednictwem środków przekazu błogosławieństwa apostolskiego. Następnie pozdrowił ich kolejno w językach: włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim. W naszym języku nawiązał do zbliżającej się swej podróży do Polski, polecając ją opiece Maryi.

Po włosku Papież wspomniał o czekającym go 3 czerwca spotkaniu z przedstawicielami ruchów kościelnych i nowych wspólnot z całego świata. Podkreślił znaczenie, jakie mają dla Kościoła ich bogactwo formacyjne, wychowawcze i misyjnej, które bardzo cenił, wspierał i do którego zachęcał Jan Paweł II. Zapowiedział, że wszyscy uczestnicy tego spotkania wezmą udział w nieszporach w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, prosząc Go z ufnością, "aby napełnił serca wiernych i aby wszystkim było głoszone orędzie miłości Chrystusa, Zbawiciela świata".

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg