Regina Caeli: O środkach przekazu

Maryi Pannie zawierzył Benedykt XVI swą rozpoczynającą się 25 maja podróż do Polski.

W niedzielę 21 maja, po wygłoszeniu rozważań przed modlitwą Regina Caeli, odmówieniu jej i udzieleniu błogosławieństwa apostolskiego zgromadzonym na Placu św. Piotra pielgrzymom, Papież pozdrowił ich w różnych językach.

Po polsku nawiązał do zbliżającej się pielgrzymki do naszego kraju i prosił wiernych o modlitwy w tej intencji. Oto słowa Ojca Świętego po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Przygotowujemy się do bliskiego już spotkania w Polsce. Matce Najświętszej zawierzam tę podróż i za Jej wstawiennictwem proszę Boga, aby w tych dniach ożywiał i umacniał naszą wiarę. Niech Jego błogosławieństwo stale nas wspomaga.

Przed modlitwą Regina Caeli papież mówił do zgromadzonych o zbliżającym się Światowym Dniu Środków Przekazu i o solidarności z głodującymi. Podkreślił, że Kościół przywiązuje dużą wagę do mediów, gdyż stanowią one ważny nośnik szerzenia Ewangelii oraz sprzyjają solidarności między narodami, zwracając uwagę na wielkie problemy naszych czasów.

Publikujemy cały tekst przemówienia Papieża:

"Drodzy Bracia i Siostry!

Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że Jezus po swym zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni, po czym "uniósł się w ich obecności w górę" (Dz 1, 9). Jest to Wniebowstąpienie - święto, które obchodzić będziemy w czwartek 25 maja, chociaż w niektórych krajach przeniesione zostało na najbliższą niedzielę. Znaczenie tego ostatniego gestu Chrystusa jest dwojakie. Przede wszystkim unosząc się "w górę", objawia On w sposób nieomylny swoją boskość: powraca tam, skąd przybył, to jest do Boga, po wypełnieniu swej misji na ziemi. Ponadto Chrystus wstępuje do Nieba wraz z człowieczeństwem, które przyjął i które wskrzesił z martwych: to człowieczeństwo jest nasze, przemienione, przebóstwione, utrwalone na zawsze. Wniebowstąpienie ukazuje zatem "najwyższe powołanie" (Gaudium et spes, 22) każdej osoby ludzkiej: wezwana ona została do życia wiecznego w Królestwie Bożym, Królestwie miłości, światłości i pokoju.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama