Dla pielgrzymów zza granicy

W trakcie i tuż po wizycie Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce zostanie zwiększona liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wiąże się to z przewidywaniami wzmożenia ruchu na przejściach granicznych. Na ten okres zniesione zostaną jednorazowo opłaty wizowe dla grup pielgrzymów z Białorusi, Rosji i innych byłych republik sowieckich.

- Zorganizowane grupy będą odprawiane na podstawie tzw. list zbiorowych, które powinny być przesłane do SG na trzy dni przed planowanym przyjazdem i w trzech egzemplarzach - poinformował wczoraj rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej Jarosław Żukowicz. Dodał również, że winny one zawierać nazwiska i imiona uczestników napisane alfabetem łacińskim, daty urodzenia, numery paszportów, wiz, a także przewidywaną datę, godzinę i miejsce przekroczenia granicy. Dzięki temu autokary mają być szybciej odprawiane.

Uczestnicy grup pielgrzymkowych muszą pamiętać o tym, że listy zbiorowe nie zwalniają ich od konieczności posiadania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Żukowicz poinformował, że Komenda Główna SG zwróciła się do pełnomocników granicznych polskich sąsiadów - Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech i Niemiec - o wprowadzenie ułatwień w odprawianiu zorganizowanych grup pielgrzymów.

Wystąpiła też do MSZ o zwolnienie z opłat i wydawanie pielgrzymom wiz w trybie przyspieszonym na podstawie list przygotowanych przez parafię lub diecezję. Z podobną prośbą do ministerstwa zwrócił się Episkopat Polski. Jednorazowo zniesione zostały opłaty wizowe dla zorganizowanych pielgrzymek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama