Jasna Góra modli się za Benedykta XVI

W pierwszą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową (19 kwietnia) kard. Josepha Ratzingera Jasna Góra trwa na szczególnej modlitwie za Papieża. Generał Zakonu Paulinów dziękuje Bożej Opatrzności za Benedykta XVI a przeor klasztoru wzywa do wypełniania w codziennym życiu papieskiego nauczania.

O. Izydor Matuszewski, przełożony generalny Zakonu św. Pawła I-go Pustelnika, przypomniał, że każdy papież jest z następcą św. Piotra i jak Piotr "rozdaje miłość, na którą także na Jasnej Górze czekamy".

Zdaniem o. Bogdana Waliczka, przeora Jasnej Góry, radość płynąca z wyboru kard. Ratzingera na Papieża jest także zobowiązaniem do wypełniania papieskiego nauczania w codziennym życiu. "Za radością idzie zawsze troska, by być posłusznym Ojcu Świętemu, by wypełniać jego nauczanie w naszym życiu, by przyjąć tę prawdę, którą on głosi, prawdę o Bożej Miłości i tą Miłością żyć" - powiedział przeor i podkreślił, że na Jasnej Górze trwa modlitwa nie tylko za Papieża, ale i o to "byśmy umieli wypełniać zadania, które on przed nami stawia".

O rocznicy wyboru Benedykta XVI pamiętali jasnogórscy pielgrzymi, wśród których ponad dwutysięczną grupę stanowili maturzyści diecezji opolskiej. W trakcie spotkania młodzi rozważali słowa "Trwajcie mocni w wierze", będące hasłem zbliżającej się papieskiej pielgrzymki do Polski.

Ks. Piotr Burczyk, diecezjalny duszpasterz opolskiej młodzieży, wyraził nadzieję, że młodzi są pokoleniem nie tylko Jana Pawła II, ale i Benedykta XVI i z tą samą uwagą przyjmują jego słowa. Dodał, że na Jasnej Górze maturzyści "modlą się o taką atmosferę spotkania z Benedyktem XVI w Polsce, jaka towarzyszyła pielgrzymkom Jana Pawła II".

Szczególna modlitwa za każdego Następcę św. Piotra trwa na Jasnej Górze od czasów papieża Jana XXIII. Każdego dnia o 18.30 w Kaplicy Matki Bożej w intencjach Ojca Świętego odprawiana jest Msza św.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg