Audiencja środowa: Wszystko o Psalmach

Do modlitwy słowami Psalmów i Kantyków zachęcał Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Ze względu na liczbę pielgrzymów, aż 19 tys., audiencja odbywała się w dwóch miejscach. Najpierw Papież spotkał się z wiernymi w bazylice św. Piotra, a potem z pozostałymi pielgrzymami w Auli Pawła VI. Rozważaniu poświęconemu Hymnowi "Magnificat" Benedykt XVI zakończył cykl katechez na temat Psalmów i Kantyków, zapoczątkowany przez Jana Pawła II w 2001 roku.

Porządek audiencji był inny niż zazwyczaj. Papież najpierw w Bazylice Watykańskiej pozdrowił pielgrzymów w języka włoskiego i członków Wspólnoty św. Jana Apostoła, odmówił z nimi modlitwę Ojcze nasz i udzielił im apostolskiego błogosławieństwa. Potem udał się do Auli Pawła VI. W pozdrowieniach skierowanych do włoskiej młodzieży szkolnej Papież zalecił jej lekturę encykliki "Deus caritas est". "Przede wszystkim osobom najsłabszym i najbardziej potrzebującym powinniśmy dać odczuć czułość Serca Bożego i nie zapominać, że każdy z nas, szerząc miłość Bożą, przyczynia się do zbudowania świata sprawiedliwszego i bardziej solidarnego" - mówił Ojciec Święty.

Papież po przejściu Auli Pawła VI usiadł na tronie w pierwszym rzędzie, wśród biskupów przybyłych na zjazd ruchu Focolari. Po chwili wstał i wszedł po schodkach na swoje tradycyjne miejsce i tu wysłuchał Hymnu "Magnificat" w wykonaniu chóru Kaplicy Sykstyńskiej. Muzykę do pieśni skomponował jego szef ks. Giuseppe Liberto.

Papieską katechezę przerywano oklaskami, szczególnie wtedy, gdy wspomniał "umiłowanego poprzednika Jana Pawła II". Jej polskie streszczenie odczytał ks. prał. Paweł Ptasznik z sekretariatu stanu. "Kantyk Maryi Magnificat, któremu poświęcona jest dzisiejsza katecheza, wpisuje się w nurt duchowości biblijnych "anawim", czyli ubogich duchem, charakteryzujących się głęboką pokorą i otwarciem na działanie Bożej łaski. Właśnie zbawcze działanie jest Boga przedmiotem modlitwy uwielbienia, jaką zanosi Maryja. Wpierw chwali Boga za cud, jakiego dokonał w Niej samej, powołując Ją na Matkę Zbawiciela. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja ma jednak świadomość, że to Boże dzieło dokonuje się nie dla Niej samej, ale dla zbawienia wszystkich ludzi. Boże miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, zgodnie z obietnicą złożoną Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Kościół od wieków nieustannie powtarza za Maryją to pokorne uwielbienie Boga, który zbawia" - brzmiało streszczenie katechezy.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»