Jaruzelski świadkiem świętości Papieża?

Wojciech Jaruzelski jest kolejnym polskim politykiem, który złoży zeznania w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

Przesłuchanie ma się odbyć już niebawem -dowiedziała się nieoficjalnie "Rzeczpospolita". Nie wiadomo jednak, gdzie do niego dojdzie i kto zaproponował, by przesłuchać byłego prezydenta i przewodniczącego Rady Państwa PRL.

- Skąd o tym wiecie? - pytał wczoraj generał, wyraźnie zaskoczony naszymi informacjami o tym, że ma być świadkiem w procesie beatyfikacyjnym zmarłego papieża. Odmówił rozmowy o jakichkolwiek szczegółach sprawy i odesłał nas do rozmówców ze strony Kościoła. Jednak strona kościelna też nie chciała komentować sprawy, powołując się na tajemnicę procesu.

Generał Jaruzelski, autor stanu wojennego, spotkał się z Janem Pawłem II kilkakrotnie. Rozmawiał z nim podczas dwu pielgrzymek papieża do Polski - w 1983 i 1987 roku. Do najważniejszej rozmowy doszło w czerwcu 1983 roku, gdy trwał stan wojenny. Wprawdzie rygory wojny domowej były już złagodzone, ale w więzieniach przetrzymywano wielu więźniów politycznych.

Jan Paweł II przyjął generała Jaruzelskiego także po jego odejściu ze sceny politycznej: raz w Polsce i dwukrotnie w Watykanie.

W grudniu zeznania przed trybunałem beatyfikacyjnym składał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, trzy dni przed zakończeniem kadencji prezydenta. Do Warszawy przyjechał w tym celu biskup Tadeusz Pieronek, przewodniczący trybunału beatyfikacyjnego w Krakowie. Szczegółów przesłuchania nie ujawniono.

Nie wiadomo, czy na liście świadków świętości Jana Pawła II są także inni politycy.

Wojciech Jaruzelski jest po Aleksandrze Kwaśniewskim kolejnym polskim politykiem, który został zaproszony do stawienia się przed trybunałem beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Nie wiemy, gdzie i kiedy to nastąpi. Być może - jak w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego - w Warszawie. Tym razem nie chodzi jednak o funkcję, ale wiek świadka.

Gen. Jaruzelski nie będzie też pytany o świętość Jan Pawła II. Można się domyślać, że pytania dotyczyć będą rozmów politycznych, jakie prowadził z nim Jan Paweł II w latach 80. Wszystko po to, by jak najlepiej przeanalizować rolę, jaką papież odegrał w przemianach społeczno-politycznych w Polsce, które zapoczątkowały "wiosnę narodów" w całym bloku komunistycznym. Od wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku Jan Paweł II upominał się o "Solidarność" i o wolną Polskę. Podczas wszystkich spotkań z gen. Jaruzelskim, do jakich doszło w latach 80., papież apelował o złagodzenie kursu politycznego, podjęcie dialogu z opozycją, wypuszczenie więźniów politycznych, o poszanowanie praw człowieka i przeprowadzenie zasadniczych reform. Papież próbował wpłynąć na sytuację Polski i Polaków nie tylko oficjalnymi kanałami. Jaruzelski na pewno wiele może powiedzieć o aktywności Jana Pawła II z tamtego okresu.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Autopromocja