Światowa Federacja Luterańska u Benedykta XVI

Ekumenizm wciąż jeszcze będzie napotykał trudności i wymagał cierpliwego dialogu. Tym niemniej zachęcająca jest solidna tradycja poważnych studiów i wymiany, trwająca już od lat w relacjach katolicko-luterańskich.

Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z delegacją Światowej Federacji Luterańskiej. Przybyła ona do Rzymu na doroczne spotkanie z Papieską Radą do spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

Benedykt XVI wyraził Federacji wdzięczność za obecność jej przedstawicieli na pogrzebie Jana Pawła II, a następnie na inauguracji obecnego pontyfikatu. Podkreślił, że już od dłuższego trwa intensywny, owocny dialog katolicko-luterański. Ważnym jego rezultatem jest wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu. Stanowi ona – powiedział ojciec święty – „znaczący kamień milowy na naszej wspólnej drodze do widzialnej jedności”. By móc budować na tym osiągnięciu, musimy przyznać, że pozostają jeszcze różnice w kwestii centralnej dla usprawiedliwienia. Trzeba się skupić nad nimi, jak też nad drogami, którymi łaska Boża jest przekazywana w Kościele i za jego pośrednictwem. Papież przypomniał, że Międzynarodowa Komisja Katolicko-Luterańska wkrótce już zakończy czwartą fazę dialogu, publikując dokument o apostolskości Kościoła.

„Jesteśmy wszyscy świadomi – powiedział Benedykt XVI – że wyzwaniem dla naszego braterskiego dialogu jest nie tylko potrzeba zweryfikowania recepcji tych wspólnych sformułowań doktrynalnych w obu naszych wspólnotach. Jeszcze bardziej wyzwaniem jest dzisiaj ogólna atmosfera niepewności co do prawd chrześcijańskich i zasad etycznych, których dawniej nie kwestionowano”. Ojciec święty nawiązał do trwających już przygotowań do obchodów 500 lecia reformacji, które przypadnie w roku 2017. W ich ramach winniśmy wzmocnić wysiłki, by głębiej zrozumieć, co nas łączy, a co jeszcze dzieli, jak też dary, jakie możemy sobie wzajemnie ofiarować.

Światowa Federacja Luterańska istnieje od roku 1947. Jej przewodniczącym jest bp Mark Hanson, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w USA, a sekretarzem generalnym pastor Ishmael Noko z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Zimbabwe. Obaj wzięli udział w dzisiejszej audiencji. Do Federacji należy obecnie 140 Kościołów członkowskich z 78 krajów świata – w tym Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. W sumie liczą one prawie 66 mln wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

Sponsorowane

Www.CzesciAuto24.PL