Watykan: Awans ks. Koprowskiego

Benedykt XVI dokonał zmian personalnych w dyrekcji Radia Watykańskiego.

Nowym dyrektorem generalnym został ojciec Federico Lombardi, dotychczasowy dyrektor programowy. Stanowisko dyrektora programów powierzone zostało jego zastępcy, ojcu Andrzejowi Koprowskiemu. Równocześnie Benedykt XVI podziękował za wieloletnią, ofiarną posługę ojcu Pasquale Borgomeo, który przepracował w Radiu Watykańskim 35 lat, w tym 20 jako dyrektor generalny. Kończąc pracę w rozgłośni podkreślił, że cały ten czas uważa za Bożą łaskę:

O. P. Borgomeo SJ: Po 35 latach oddaję się do dyspozycji Towarzystwa Jezusowego, do którego należę, w liturgiczne wspomnienie jego wszystkich świętych i błogosławionych. Przygotowuję się, po czasie przerwy na modlitwę i studium, do nowych zadań, które zakon zechce mi powierzyć. Współbraciom, którzy będą kierować Radiem Watykańskim w ramach powierzonej im nowej odpowiedzialności życzę owocnej i spokojnej pracy. Z głębokim wzruszeniem i wdzięcznością żegnam wielką rodzinę papieskiej rozgłośni, która we wszystkich tych latach mi towarzyszyła i wspierała mnie w niełatwej, choć doniosłej pracy. Myślę także o rozsianych po całym świecie słuchaczach. Oni tworzą cenne dziedzictwo Radia Watykańskiego. Od jutra będę jednym z nich.

Nowy dyrektor generalny Radia Watykańskiego, o. Federico Lombardi SJ, ma 63 lata. Oprócz studiów filozofii i teologii we Włoszech i w Niemczech ukończył również matematykę na Uniwersytecie Turyńskim. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku przez 11 lat pracował w redakcji pisma „La Civiltà Cattolica”. Następne 6 lat kierował włoską prowincją jezuitów. Od 1991 roku był dyrektorem programowym papieskiej rozgłośni. Równocześnie, od 2001 roku jest dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego.

Nowy dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski SJ, ma 65 lat. Do zakonu jezuitów wstąpił po studiach polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wyświęcony na kapłana w 1969 roku przez 8 lat był duszpasterzem akademickim na KUL-u. Następnie pełnił kilka funkcji kierowniczych w zakonie: 3 lata jako rektor Kolegium w Warszawie oraz po 6 lat jako asystent generała jezuitów do spraw Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. W międzyczasie, w latach 1989-1997, kierował nowopowstałą redakcją programów katolickich Telewizji Polskiej. Od dwóch lat był zastępcą dyrektora programowego papieskiej rozgłośni. Swą dzisiejszą nominację uważa za kontynuację pracy rozpoczętej w Radiu Watykańskim 15 lat temu:

O. F. Lombardi SJ: Jestem w pełni przekonany, że zostało nam powierzone istotne zadanie służby Ojcu świętemu i Kościołowi. Czynimy to poprzez informację napływającą na czas i wielokulturową. Różnymi drogami i przez różne technologie przekazu szerzy ona i udostępnia papieskie słowo i przesłanie. Jak stwierdza nasz statut: poprzez to sprzyja jedności centrum katolicyzmu z różnymi krajami świata.


Biogramy:

O. Federico Lombardi SJ
Ur. 29.08.1942 r. w Saluzzo (Cuneo) we Włoszech. W 1960 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował filozofię (1962-1965) na fakultecie „Aloisianum” w Gallarate i teologię w Turynie (1965-1969), gdzie na tamtejszym uniwersytecie ukończył również matematykę. Studia teologiczne kontynuował w jezuickiej Hochschule St Georgen we Frankfurcie (1969 – 1973). Wyświęcony na kapłana w 1972 r. był członkiem redakcji, a od 1977 r. zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika “La Civiltà Cattolica”. W latach 1984-1990 kierował włoską prowincją Towarzystwa Jezusowego. Od 1991 r. był dyrektorem programowym Radia Watykańskiego. Równocześnie od 2001 r. jest dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego.

O. Andrzej Koprowski SJ
Ur. 11.03.1940 r. w Łodzi. W latach 1956 – 1961 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie wstąpił do zakonu jezuitów. Po studiach filozofii i teologii przyjął święcenia kapłańskie w 1969 r. W latach 1971– 1979 był duszpasterzem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez następne 3 lata pełnił funkcję rektora warszawskiego kolegium jezuitów. Od 1983– 1989 przebywał w Rzymie, gdzie był asystentem generała zakonu do spraw Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1989–1997 kierował nowopowstałą redakcją programów katolickich Telewizji Polskiej. Przez następnych 6 lat był przełożonym prowincji wielkopolsko-mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Od 2004 roku pracował w Radiu Watykańskim jako zastępca dyrektora programowego.

«« | « | 1 | » | »»