Watykan: Na Dzień Migranta i Uchodźcy

Migracje znakiem czasów" - to tytuł zaprezentowanego w Watykanie orędzia Benedykta XVI na przyszłoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy.

Ten Światowy Dzień poszczególne Kościoły lokalne obchodzą w różnym czasie. W diecezjach polskich jego obchody organizuje się w maju lub czerwcu. W orędziu papież przypomina, że w minionym niedawno XX wieku migracja stała się ważnym znamieniem rynku pracy w skali światowej, związanym też z globalizacją. Występują zjawiska migracji przymusowej i dobrowolnej, legalnej i nielegalnej.

Ojciec święty zwraca uwagę, że obecnie emigracja zarobkowa obejmuje coraz więcej kobiet, podczas gdy dawniej za chlebem wyruszali na obczyznę przede wszystkim mężczyźni. Nierzadko praca emigrującej kobiety jest głównym źródłem utrzymania jej rodziny. Jest to najczęściej praca nisko wynagradzana: jako pomocy domowej, przy opiece nad chorymi i starcami, w hotelarstwie. Chrześcijanie – pisze papież – winni dbać o sprawiedliwe traktowanie tych kobiet i poszanowanie ich praw. Szczególnie kobiet i dziewcząt dotyczy „handel żywym towarem”, związany z niewolniczym wykorzystywaniem w pracy, a nierzadko z prostytucją.

Benedykt XVI podejmuje wyrażone już 10 lat temu przez Jana Pawła II w Liście do kobiet potępienie rozpowszechniającej się „kultury hedonistycznej i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej”. Zachęca też Kościół w krajach, z których pochodzą migranci, by w porozumieniu z Kościołem lokalnym ich przyjmującym posyłał tam duszpasterzy znających ich język i kulturę. Szczególnym przedmiotem troski duszpasterskiej winni być coraz liczniejsi studenci zagraniczni.

Na prezentacji papieskiego orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przypomniano liczne inicjatywy Kościoła na rzecz migrantów. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wspomniał międzynarodowe kongresy, poświęcone przez nią młodzieży. W połowie grudnia – poinformował kardynał Stephen Fumio Hamao – odbędzie się w Rzymie drugie takie spotkanie, zorganizowane z myślą o studentach zagranicznych. Sekretarz tej dykasterii, arcybiskup Agostino Marchetto, mówił o pomocy niesionej przez tysiące kościelnych organizacji uchodźcom.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama