Audiencja środowa: Modlitwa dziękczynienia i uwielbienia Boga

O modlitwie dziękczynienia i uwielbienia Boga jaką jest Psalm 111 mówił w rozważaniach Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Pozdrawiając polskich pielgrzymów Papież prosił, "aby pamięć o Janie Pawle II budziła w was pragnienie duchowego wspierania jego następcy".

Na placu św. Piotra zebrało się ok. 35 tys. pielgrzymów. Wśród nich powiewały flagi wielu państw, w tym liczne z Polski. Papież przed wygłoszeniem katechezy nawiązał do wietrznej pogody jaka panuje w Rzymie. "Drodzy bracia i siostry. Czujemy dzisiaj silny wiatr, wiatr w Piśmie Świętym jest symbolem Ducha Świętego; miejmy nadzieję, że Ducha Święty oświeci nasze rozważanie na temat Psalmu 111" - powiedział Papież.

Ks. prałat Paweł Ptasznik z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej odczytał po polsku streszczenie papieskich rozważań: "Psalm, który dzisiaj rozważamy, jest modlitwą dziękczynienia i uwielbienia. Psalmista dziękuje Bogu za wielkie dzieła, jakich dokonuje w ludzkich dziejach. Uwielbienie natomiast budzi się w jego sercu, gdy uświadamia sobie, kim jest Bóg i wymienia Jego przymioty: majestat i wspaniałość, wierność i sprawiedliwość, świętość i potęga, miłosierdzie i łaskawość. Modlitwa uwielbienia z kolei wywołuje w duszy Psalmisty bojaźń Bożą, która nie jest strachem ani lękiem, ale szczerym szacunkiem i pełnym miłości oddaniem. Taka bojaźń Pańska jest początkiem mądrości."

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, polskiego i włoskiego. Pozdrawiając naszych rodaków Papież powiedział po polsku: "Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Dziękuję wam za życzliwość i za modlitwy. Proszę, aby pamięć o Janie Pawle II budziła w was pragnienie duchowego wspierania jego następcy. Niech Bóg błogosławi wam i waszym najbliższym".

Wśród 2 tys. Polaków, na Placu św. Piotra była dziś pielgrzymka strażaków z powiatu łaskiego, którzy przybiegli do Rzymu w podziękowaniu za pontyfikat Jana Pawła II.

Po włosku Benedykt XVI pozdrowił m. in. "drogiego kardynała Lubomyra Huzara, arcybiskupa większego Lwowa dla Ukraińców oraz towarzyszących mu biskupów greckokatolickich". "Życzę im wszelkiego upragnionego dobra" - powiedział.

Na zakończenie Benedykt XVI odmówił ze wszystkimi Modlitwę Pańską i udzielił błogosławieństwa apostolskiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama