Franciszek o posłuszeństwie Duchowi Świętemu

Posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest koniecznym warunkiem rozwoju królestwa Bożego – powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Jednocześnie przestrzegł przed zbytnim skupianiem się na strukturach i schematach organizacyjnych.

Ojciec Święty wyszedł od słów psalmu responsoryjnego (Ps 128,1-2): „Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami”. W tekście włoskim mowa o Prawie Pańskim, dlatego papież zaznaczył, że prawo jest nie tylko po to, aby je studiować, ale także podążać. Ma ono służyć życiu, pomagać w budowaniu królestwa Bożego. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 13,18-21) Franciszek zauważył, że również jest w niej mowa o tym, że królestwo Boże jest rzeczywistością dynamiczną, a nie sprawną strukturą, czy schematem organizacyjnym. Podkreślił, że nie jest ono rzeczywistością statyczną, surowością, ale jest budowane każdego dnia. 

Ojciec Święty przypomniał, że Pan Jezus w swoich przypowieściach mówił o sprawach życia codziennego: o zaczynie, który miesza się z mąką, aby powstał chleb, ziarnie, które obumiera, aby wydać plon. Chodzi więc o proces, podczas którego zachodzi transformacja. 

„Jaka jest postawa, której żąda od nas Pan, aby królestwo Boże wzrastało, stając się chlebem i domem dla wszystkich? Postawa posłuszeństwa. Królestwo Boże wzrasta dzięki posłuszeństwu wobec mocy Ducha Świętego” – stwierdził papież. Dodał zarazem, że królestwo Boże jest w drodze ku nadziei, ku pełni, zaś Duch Święty łączy nasz niewielki zaczyn czy też maleńkie ziarno z mocą, przemieniając je, aby wzrastały. Jeżeli natomiast stoimy w miejscu, to stajemy się surowymi, a surowość sprawia, że stajemy się sierotami. 

„Człowiek surowy ma tylko panów, a nie ojca. Królestwo Boże jest jak matka, która wzrasta i jest płodna, poświęca się, aby dzieci miały jedzenie i schronienie, naśladując przykład Pana. Dzisiaj jest dzień, aby prosić o łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Wiele razy jesteśmy posłuszni wobec naszych zachcianek, naszych sądów. «Ależ robię, na co mam ochotę ... ». W ten sposób nie wzrasta królestwo Boże, my się nie rozwijamy. To posłuszeństwo Duchowi Świętemu pozwoli nam się rozwijać i przekształcić podobnie jak zaczyn i ziarno. Niech Pan da nam wszystkim łaskę tego posłuszeństwa” – zakończył Franciszek swoją homilię.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama