Papież Franciszek o dobrach doczesnych

Ściślejsze określenie relacji między Administracją Dóbr Stolicy Apostolskiej a Sekretariatem ds. Gospodarczych to cel opublikowanego dziś Listu Apostolskiego w formie Motu Proprio „I beni temporali”. Ojciec Święty zatwierdził ten dokument 4 lipca.

W watykańskim komunikacie czytamy, iż nowy dokument dotyczący kwestii gospodarczo-finansowych jest związany z kontynuacją reformy organów odpowiedzialnych za kontrolę, nadzór i zarządzanie dobrami materialnymi Stolicy Apostolskiej. Chodzi w nim o zapewnienie jasnego i jednoznacznego rozróżnienia między kontrolą a nadzorem, z jednej strony, a administracją dóbr z drugiej. Dlatego motu proprio określa, jakie kompetencje należą do Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej i lepiej nakreśla kluczową rolę kontroli i nadzoru Sekretariatu ds. Gospodarki.

Nieco bardziej szczegółowo podaje informację Radio Watykańskie. Dokument ma doprecyzować relacje między istniejącą już od dawna w Watykanie Administracją Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) a utworzonym przez Franciszka Sekretariatem Ekonomicznym. Podstawową zasadą jest wyraźne, niedwuznaczne rozróżnienie między kontrolą i nadzorem a zarządzaniem dobrami. Dlatego dokument określa, jakie są kompetencje wspomnianej Administracji i lepiej przedstawia kontrolną rolę Sekretariatu Ekonomicznego.

Kompetencje obu tych watykańskich instytucji zostały wyraźnie rozdzielone. Sekretariat Ekonomiczny ma w swym łonie sekcję administracyjną, która m. in. wytycza zasady i kontroluje przestrzeganie norm. Jednak wszystkim, co dotyczy zarządzania dobrami materialnymi, zajmuje się Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej. Dokument wchodzi w życie od razu z chwilą opublikowania go na łamach L’Osservatore Romano.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama