Być dzieckiem, naśladować Jezusa

Papież Franciszek na Anioł Pański 10 stycznia 2015.

Drodzy bracia i siostry,

W tę niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto Chrztu Jezusa i z wdzięcznością wspominamy swój własny chrzest. W tym kontekście dziś rano ochrzciłem 26 niemowląt: módlmy się za nie!

Ewangelia przedstawia nam Jezusa w wodach Jordanu, pośród wspaniałego Objawienia Bożego. Św. Łukasz pisze: "Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»" (Łk 3, 21-22). W ten sposób Jezus został uświęcony i objawiony przez Ojca jako Mesjasz zbawiciel i wyzwoliciel.

W wydarzeniu tym - poświadczonym przez wszystkie cztery Ewangelie - dokonało się przejście od chrztu Jana Chrzciciela, opartego na symbolu wody, do chrztu Jezusa "w Duchu Świętym i ogniu" Łk 3, 16). W chrzcie chrześcijańskim bowiem to Duch Święty jest głównym architektem: to On wypala i niszczy grzech pierworodny, przywracając ochrzczonemu piękno łaski Bożej; to On wyzwala nas z władzy ciemności, to znaczy grzechu, i przenosi nas do królestwa światła, to znaczy miłości, prawdy i pokoju: oto królestwo światła. Pomyślmy, do jakiej godności wynosi nas chrzest! "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3,1) - woła apostoł Jan. Ta wspaniała rzeczywistość bycia dziećmi Bożymi pociąga za sobą odpowiedzialność naśladowania Jezusa, posłusznego Sługi i odtwarzania w sobie Jego cech: łagodności, pokory, czułej troski. A nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli wokół nas jest tyle nietolerancji, pychy, zatwardziałości. Ale z mocą, która pochodzi od Ducha Świętego, jest to możliwe!

Duch Święty, otrzymany po raz pierwszy w dniu naszego chrztu, otwiera nam serce na Prawdę, na całą Prawdę. Duch pobudza nasze życie do wejścia na zobowiązującą, ale radosną ścieżkę miłości i solidarności wobec naszych braci. Duch daje nam czułość boskiego przebaczenia i przenika nas niezwyciężoną mocą miłosierdzia Ojca. Nie zapominajmy, że Duch Święty jest obecnością żywą i ożywiającą w tym, kto Go przyjmuje, modli się w nas i napełnia nas radością duchową.

Dziś w święto Chrztu Pańskiego, pomyślmy o dniu naszego chrztu. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, dziękujmy za ten dar. I chcę zadać wam jedno pytanie: kto z was zna datę swego chrztu? Z pewnością nie wszyscy. Dlatego zapraszam was, abyście poszukali tej daty, pytając na przykład swych rodziców, swych dziadków, swych rodziców chrzestnych lub idąc do parafii. Bardzo ważne jest wiedzieć, kiedy to nastąpiło, gdyż jest to data, którą należy obchodzić: jest to data naszych ponownych narodzin jako dzieci Bożych. Dlatego macie zadanie domowe na ten tydzień: iść i poszukać daty swego chrztu. Świętowanie tego dnia oznacza potwierdzenie swego przylgnięcia do Jezusa wraz z zobowiązaniem do życia po chrześcijańsku, jako członkowie Kościoła i nowej ludzkości, w której wszyscy są braćmi.

Niech Maryja Panna - pierwsza uczennica swojego Syna Jezusa - pomoże nam przeżywać z radością i gorliwością apostolską nasz chrzest, przyjmując każdego dnia dar Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił zgromadzonych pielgrzymów z Rzymu, Włoch i całego świata.

Oto jego słowa:

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, wiernych z Rzymu oraz pielgrzymów, przybyłych z Włoch i innych krajów.

Pozdrawiam w szczególności studentów Instituto Bachiller Diego Sánchez de Talavera La Real w Hiszpanii; chór Strzelców Alpejskich z Martinengo z rodzinami; grupę młodzieży z San Bernardo in Lodi.

Jak powiedziałem, w dniu święta Chrztu Jezusa, zgodnie z tradycją, ochrzciłem wiele dzieci. Teraz chciałbym przekazać szczególne błogosławieństwo wszystkim dzieciom, które zostały ochrzczone w ostatnim czasie, ale także młodzieży i dorosłym, którzy niedawno przyjęli sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, lub się do nich przygotowują. Niech łaska Chrystusa zawsze im towarzyszy!

A wszystkim życzę dobrej niedzieli. Nie zapominajcie o zadaniu domowym: poszukajcie daty swego chrztu. I proszę, pamiętajcie także o modlitwie za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia!

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg