Papieskie intencje na sierpień 2015 r.

Ogólna: „Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym”. Misyjna: „abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych”.

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Pierwsza z nich to: „Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym”. Spotykając się 4 grudnia ub.r., w wigilię Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, z włoskimi wolontariuszami z FOCSIV Papież mówił o chrześcijańskim punkcie wyjścia ich działalności.

 „Działania, jakie podejmujecie, stając u boku mężczyzn i kobiet w trudnej sytuacji, są żywym głoszeniem czułej miłości Chrystusa, który kroczy razem z ludzkością we wszystkich czasach. Podążajcie dalej tą drogą dobrowolnego i bezinteresownego zaangażowania – mówił Papież. - Istnieje wielka potrzeba dawania świadectwa o wartości, jaką ma bezinteresowność: ubodzy nie mogą stać się okazją do zarobku! Ubóstwo zmienia dziś oblicze, są nowe formy ubóstwa! A także u niektórych z ubogich wyłaniają się inne oczekiwania: chcą być aktywnymi podmiotami, organizują się, a zwłaszcza praktykują tę solidarność, jaka istnieje wśród cierpiących, wśród ostatnich. Jesteście powołani do rozpoznawania tych znaków czasu i stawania się narzędziem w służbie aktywizowania ubogich. Solidarność z ubogimi to myślenie i działanie w duchu wspólnoty, dawania życiu wszystkich pierwszeństwa przed przywłaszczaniem sobie dóbr przez niektórych. To także walka ze strukturalnymi przyczynami ubóstwa: nierównością, brakiem pracy i mieszkania, odmawianiem praw społecznych i pracowniczych”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W sierpniu mamy się modlić, „abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych”. Franciszek mówi o tym często już od pierwszych dni swojego pontyfikatu.

W Niedzielę Palmową 24 marca 2013 r. tak mówił do młodych o krzyżu Chrystusa, niesionym przez nich z okazji Światowych Dni Młodzieży: „Wy nie wstydzicie się Jego krzyża! Wręcz go obejmujecie, gdyż zrozumieliście, że w darze z siebie, w wychodzeniu poza siebie samych, mieści się prawdziwa radość, i że Bóg zwyciężył zło miłością. Niesiecie pielgrzymujący krzyż przez wszystkie kontynenty drogami świata! Niesiecie go, aby wszystkim powiedzieć, że na krzyżu Jezus obalił mur wrogości, oddzielający ludzi i narody, i przyniósł pojednanie i pokój. Młodzi muszą powiedzieć światu: dobrze jest naśladować Jezusa; dobrze jest iść z Jezusem; dobre jest przesłanie Jezusa; dobrze jest wychodzić poza samych siebie na peryferie świata i egzystencji, aby nieść Jezusa!”.

Do tych myśli Franciszek powraca odtąd w swoich wypowiedziach stale. Rozwinął je już trzy dni później w swojej pierwszej katechezie środowej 27 marca 2013 r.

„Przeżywać Wielki Tydzień idąc za Jezusem znaczy  uczyć się wychodzenia poza samych siebie – jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę – aby wyjść innym na spotkanie, aby wyjść na peryferie egzystencjalne, jako pierwsi pójść do naszych braci i sióstr, zwłaszcza najdalszych, do tych, o których zapomniano, do tych, którzy najbardziej potrzebują zrozumienia, pocieszenia i pomocy. Istnieje wielka potrzeba, by nieść żywą obecność Jezusa miłosiernego i bogatego w miłość!” – mówił Papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama