LAUDATO SI'

Encyklika Laudato si' papieża Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom. Pełny tekst papieskiego dokumentu.

LAUDATO SI'   Roman Koszowski /Foto Gość «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami» SPIS TREŚCI

Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne
Zjednoczeni wspólną troską
Święty Franciszek z Asyżu
Moje wezwanie
ROZDZIAŁ PIERWSZY - CO SIĘ DZIEJE W NASZYM DOMU
I. Zanieczyszczenie i globalne ocieplenie
II. Kwestia wody
III. Zatracenie różnorodności biologicznej
IV.  Pogorszenie jakości życia  i upadek społeczny
V. Globalna niesprawiedliwość
VI. Słabość reakcji
VII. Zróżnicowanie opinii
ROZDZIAŁ DRUGI - EWANGELIA STWORZENIA
I. Światło, które daje wiara
II. Mądrość opisów biblijnych
III. Tajemnica wszechświata
IV. Orędzie każdego bytu w harmonii całego stworzenia
V.  Powszechna komunia
VI. Powszechne przeznaczenie dóbr
VII. Spojrzenie Jezusa
ROZDZIAŁ TRZECI - LUDZKI PIERWIASTEK KRYZYSU EKOLOGICZNEGO
I. Technologia: kreatywność i władza
II.  Globalizacja paradygmatu  technokratycznego
III. Kryzys i konsekwencje  współczesnego antropocentryzmu
ROZDZIAŁ CZWARTY - EKOLOGIA INTEGRALNA
I. Ekologia środowiskowa, gospodarcza i społeczna
II. Ekologia kulturowa
III. Ludzka ekologia życia codziennego
IV. Zasada dobra wspólnego
V.  Sprawiedliwość między pokoleniami
ROZDZIAŁ PIĄTY - WYTYCZNE I DZIAŁANIA
I. Dialog na temat środowiska  w polityce międzynarodowej
II. Dialog zmierzający ku nowej polityce w wymiarze ogólnonarodowym i lokalnym
III.  Dialog i transparencja  w procesach decyzyjnych
IV.  Dialog polityki i ekonomii  na rzecz pełni człowieczeństwa
V. Religie w dialogu z nauką
ROZDZIAŁ SZÓSTY - EDUKACJA I DUCHOWOŚĆ EKOLOGICZNA
I. Postawić na inny styl życia
II.  Wychowywanie do przymierza  między ludzkością a środowiskiem
III. Nawrócenie ekologiczne
IV. Radość i pokój
V. Miłość obywatelska i polityczna
VI. Znaki sakramentalne i świąteczny odpoczynek
VII. Trójca Święta  i relacja  między stworzeniami
VIII. Królowa całego stworzenia
IX. Ponad słońcem
Przypisy
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg