Nowy sąd dla biskupów

Ojciec Święty zaakceptował propozycję utworzenia w obrębie Kongregacji Nauki Wiary sekcji, która będzie zajmowała się osądzaniem odpowiedzialności biskupów, którzy nie przeszkodzili molestowaniu nieletnich. Informując o tym dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi SJ zaznaczył, że decyzję w tej sprawie podjęto podczas kończącego się 10 czerwca X posiedzenia Rady Kardynałów ( K-9).

Ks. Lombardi poinformował, że pierwszy dzień prac K-9 poświęcony był w dużej mierze analizie projektu preambuły nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej. Ma on zostać jeszcze dopracowany.

Prefekt Sekretariatu ds. Gospodarczyk, kard. George Pell przedstawił relację odnośnie do reform finansowych. Przypomniał, że został niedawno mianowany Audytor Generalny i zatwierdzono nowy statut funduszu emerytalnego oraz uzupełniono listę podmiotów, które będą podporządkowane władzy Rady ds. Gospodarki, jak to przewidziano w statucie. Poinformował również o trzech nowych inicjatywach Rady ds. Gospodarki, tworzących trzy grupy robocze: jedna do spraw analizy dochodów i inwestycji; druga zarządzania zasobami ludzkimi oraz trzecia ds. analizy istniejących systemów informatycznych, ich kompatybilności i efektywności. Zaznajomił ponadto z różnymi działaniami podejmowanymi przez Sekretariat ds. Gospodarki.

Kolejną kwestią poruszaną podczas obrad Rady Kardynałów była ochrona nieletnich. Kard. Seán Patrick O'Malley, OFM Cap z Bostonu przedstawił propozycję wypracowaną dla Ojca Świętego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Nieletnich w przypadku nadużycia urzędu biskupiego w związku z molestowaniem nieletnich.

W propozycjach tych mowa, że

1. Aby skargi w takich przypadkach należy kierować do kompetentnych w tym zakresie kongregacji: ds. Biskupów, lub Ewangelizacji Narodów lub dla Kościołów Wschodnich.

2. Aby Ojciec Święty polecił Kongregacji Nauki Wiary, aby osądziła przypadki przestępstwa nadużycia urzędu biskupiego w związku z molestowaniem nieletnich.

3. Aby Ojciec Święty zatwierdził utworzenie nowej sekcji sądowej w Kongregacji Nauki Wiary oraz powołanie stałego personelu, który będzie służył w tym trybunale. Realizacja tego punktu nastąpi w konsultacji z prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

4. Aby Ojciec Święty mianował sekretarza pomagającego prefektowi w sprawach związanych z trybunałem. Będzie on odpowiedzialny za nową sekcję sądowniczą i jej pracowników sekcji. Będzie również wspomagał prefekta Kongregacji Nauki Wiary w przypadku procesów karnych o molestowanie nieletnich i dorosłych osób niepełnosprawnych przez duchownych. Nominacja ta będzie konsultowana z prefektem Kongregacji.

5. Aby Ojciec Święty ustanowił pięcioletni okres w którym następował będzie dalszy rozwój tych propozycji oraz dokonana będzie formalna oceny ich skuteczności.

Rada Kardynałów jednogłośnie zgodziła się tymi propozycje i przedłożyła je Ojcu Świętemu, który je zatwierdził i nakazał, aby na te cele zapewniono dostateczne środki.

Kolejną kwestią poruszoną przez K-9 były media Stolicy Apostolskiej. Jej członkowie wysłuchali relacji ks. prałat Dario Viganò, dyrektora Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, przewodniczącego komisji ds. ustanowionej 23 kwietnia 2015 r. Przedstawił on projekt reformy, którą można zrealizować w ciągu czterech lat, przewidującej zachowanie miejsc pracy oraz stopniową integrację instytucji. Są to Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Biuro Prasowe Watykanu, Radio Watykańskie, Watykański Ośrodek Telewizyjny (CTV), L' Osservatore Romano, serwis fotograficzny, Libreria Editrice Vaticana, Drukarnia Watykańska, Watykańskie Służby Internetowe.

Rada Kardynałów wyraziła opinię pozytywną również w odniesieniu do proponowanego harmonogramu, który przewiduje w najbliższych miesiącach utworzenie dykasterii i nominacje niezbędne, aby zapoczątkowano wspomniany proces. Komisja pod kierunkiem ks. prał Viganò będzie jeszcze kontynuowała swoją pracę.

Dziś rano K-9 wysłuchała prezentacji ks. Michaela Czernego z Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” na temat nowej encykliki Ojca Świętego i przygotowań do jej publikacji. O jej publikacji poinformowano biskupów na całym świecie, przekazując im sugestie i materiały w szczególności na temat nauczania i wcześniejszych wypowiedzi papieża Franciszka na temat kwestii ochrony środowiska, aby poszczególni biskupi i episkopaty mogły być przygotowane na publikację nowego dokumentu, towarzysząc jego publikacji wyjaśnieniami i odpowiednimi komentarzami. Publikacja encykliki ma być bowiem postrzegana jako ważne wydarzenie w życiu Kościoła powszechnego, w komunii z Ojcem Świętym.

Ponadto poinformowano, że następne posiedzenie Rady Kardynałów planowane jest w dniach 14- 16 września b.r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama