To tu ujrzymy Jezusa!

Męczennicy z Ugandy. Są patronami młodzieży, duchownych, dziennikarzy, pisarzy, harcerzy, przewodników, nauczucieli. Nade wszystko walczących o wierność Jezusowi i sobie samym.

W Ugandzie znani są i czczeni Pierwsi Męczennicy, którzy mieli odwagę sprzeciwić się ziemskiemu królowi, by okazać wierność Najwyższemu Królowi; odwrócili się od króla, który używał ludzi do zaspokojenia swoich homoseksualnych pragnień, a zachowali przykazania Boga, stracili życie ziemskie a zyskali wieczne. Ci chłopcy mieli wysoką pozycję w społeczeństwie, przygotowywani byli na przywódców. Byli neofitami, (w ich kraju dopiero od 7 lat była głoszona Dobra Nowina przez Ojców Białych) niektórych ochrzcił tuż przed męczeńską śmiercią ich katecheta i równocześnie przełożony na dworze królewskim.

O ich męczeństwie i jego znaczeniu dla współczesnego Kościoła w Afryce, mówił w homilii podczas Mszy kanonizacyjnej papież Paweł VI:

„Zbrodnia, jakiej dopuszczono się na osobach świętych, jest tak haniebna, a zarazem znamienna, iż daje jasne i pewne podstawy dla moralnego kształtowania się nowego ludu, dla budowania jego duchowej tradycji, dla symbolicznego jakby ukazania i przyspieszenia przejścia z okresu kultury dawnej, nie pozbawionej wprawdzie najlepszych walorów ludzkich, ale słabej, skażonej i jakby zniewolonej przez samą siebie, do takiej kultury społecznej, która zmierza do coraz bogatszych osiągnięć ducha i wyższych form życia społecznego.”

Jan Paweł II, gdy w czasie dziesiątej pielgrzymki do Afryki nawiedził miejsce ich męczeństwa powiedział: „Tu właśnie jest miejsce, gdzie światłość Chrystus zajaśniała na waszej ziemi szczególnym blaskiem. Tu, w Namugongo, w miejscu ciemności, światłość Chrystusa zapłonęła wielkim ogniem, który pochłonął św. Karola Lwangę i jego towarzyszy. Niech blask tego całopalenia nigdy nie przestanie oświecać Afryki!

Heroiczna ofiara męczenników pomogła przyciągnąć Ugandę i całą Afrykę do Chrystusa, Światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9). Ludzie z każdego plemienia, języka, ludu i narodu (por. Ap 5, 9) odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, poszli za Nim i stali się członkami Jego Kościoła, jak te tłumy, które co roku pielgrzymują do Namugongo. Dziś Biskup Rzymu, Następca św. Piotra, również przybywa w pielgrzymce do sanktuarium Świętych Męczenników Ugandy. Idąc śladami papieża Pawła VI, który wyniósł tych synów waszej ziemi do chwały ołtarzy, (…) pragnę złożyć na tej świętej ziemi szczególny pocałunek pokoju. (…) Męczennicy zostali powołani, wśród tego umiłowanego ludu afrykańskiego, aby <świecić wszystkim> (por. Mt 5, 15). (…) Zapewne, w swym ziemskim życiu <badali oni, co jest miłe Panu> (por Ef 5, 10) i wedle tego postępowali. Jako uczniowie Chrystusa byli gotowi oddać za Niego życie.”

W grupie 21 Męczenników kanonizowanych z Karolem Lwangą są Ludzie Młodzi, jeden z nich, gdy zobaczył stos na którym mieli być spaleni krzyknął: „To tu ujrzymy Jezusa!” – takie było jego wyznanie wiary.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

TAGI| ŚWIĘCI

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama