W Watykanie o opiece paliatywnej

Papieska Akademia „Pro Vita” dyskutuje o dziedzinie medycyny, która zajmuje się nieuleczalnie chorymi.

„Opieka nad osobą starszą i terapie paliatywne” to temat trwającej w Watykanie od 5 do 7 marca sesji plenarnej Papieskiej Akademii „Pro Vita”. Dotyczy ona dziedziny medycyny, która zajmuje się nieuleczalnie chorymi, niosąc im ulgę w cierpieniach. Nawiązał do tego papież, spotykając się z uczestnikami obrad. Jak podkreślił, ten typ opieki świadczy, że osoba ludzka, nawet naznaczona starością i chorobą, stale jest cenna. Bóg zawsze ją kocha. Gdy dochodzi ona do schyłku życia, musimy nieść jej jak najlepszą pomoc. Wymaga tego od nas Boże przykazanie „Czcij ojca swego i matkę swoją”, które w szerszym sensie dotyczy wszystkich ludzi starszych.

Pismo Święte surowo gani tych, którzy zaniedbują i opuszczają rodziców, co dziś niestety, jak przypomniał Franciszek, często się zdarza. Zwrócił on uwagę, że medycyna winna być w społeczeństwie świadectwem oddawania czci osobie starszej i każdej istocie ludzkiej. Lekarze nie mają kierować się tylko skutecznością terapii czy zyskiem, a państwo nie może chcieć zarabiać na medycynie. Najważniejszym obowiązkiem społeczeństwa jest troska o osobę.

„Terapie paliatywne mają na celu złagodzenie cierpień w końcowym stadium choroby i równoczesne zapewnienie pacjentowi właściwej ludzkiej pomocy (por. Jan Paweł II, enc. Evangelium vitae, 65). Chodzi o wsparcie ważne zwłaszcza dla osób starszych, na które ze względu na ich wiek medycyna lecznicza zwraca coraz mniej uwagi i często pozostają one opuszczone – przypomniał Franciszek. – Opuszczenie to najcięższa «choroba» osoby starszej, a również największa niesprawiedliwość, jakiej może ona doznać. Ci, którzy nam pomagali wzrastać, nie mogą zostać opuszczeni, kiedy potrzebują naszej pomocy, naszej miłości i czułości. Bardzo cenię wasze zaangażowanie na polu nauki i kultury celem zapewnienia, aby terapie paliatywne mogły dotrzeć do tych wszystkich, którzy ich potrzebują. Zachęcam pracowników służby zdrowia i studentów do specjalizowania się w tego typu opiece, która nie ma mniejszej wartości z tej racji, że «nie ratuje życia». Terapie paliatywne dokonują czegoś równie ważnego: doceniają osobę”.

Ojciec Święty zachęcił wszystkich zajmujących się terapiami paliatywnymi, by czynili to zawsze w duchu służby. Wskazał, że medycyna musi mieć zawsze na względzie dobro człowieka, którego nigdy nie osiąga się działając przeciwko jego życiu i godności. Papież przypomniał też apel św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu, każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!”

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama