Kto zostanie kardynałem w 2015 r.?

Ogłoszona 11 grudnia w Rzymie zapowiedź zwołania konsystorza dla kreowania nowych kardynałów rodzi pytanie o to, kogo Ojciec Święty zechce mianować. Należy przypomnieć, że ustanawia ich w sposób nieskrępowany Biskup Rzymski. Podstawowe obowiązki i przywileje kardynałów to udział w konklawe, gdy zajdzie taka potrzeba, oraz wspieranie papieża w jego trosce o Kościół powszechny.

14 lutego 2015, czyli w dniu zapowiadanego konsystorza, Kolegium Kardynalskie będzie liczyło - jeśli żaden z elektorów nie umrze wcześniej - 110 członków poniżej 80. roku życia, upoważnionych do wyboru papieża. Zachowując postanowienia Pawła VI w ewentualnym konklawe może brać udział najwyżej 120 purpuratów, co oznacza, że liczba nowo mianowanych kardynałów-elektorów nie powinna przekraczać 10. Z drugiej strony zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI kilkakrotnie przekraczali ten próg, gdy jednak dochodziło do konklawe, liczba potencjalnych wyborców mieściła się w ustalonych wcześniej ramach.

Wśród najbliższych współpracowników Ojca Świętego w Kurii Rzymskiej można spodziewać się jednej-dwóch nominacji. Należy bowiem pamiętać, że trwa obecnie proces reform i zapewne biretu kardynalskiego nie otrzyma żaden z przewodniczących papieskich rad.

Natomiast poważnym kandydatem do purpury jest nowy prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej Francuz abp Dominique François Joseph Mamberti (obecnie 62 lata), mianowany na to stanowisko 8 listopada br. Być może w gronie tym znajdzie się również jego rodak - archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego abp Jean-Louis Bruguès OP (71).

Można się też spodziewać, że do Kolegium Kardynalskiego włączeni zostaną arcybiskupi-metropolici ważnych miast. Wśród patriarchów duże szanse mają niewątpliwie abp Louis Sako, patriarcha Babilonii dla chaldejczyków (Irak; 66 lat) oraz dwaj patriarchowie zachodni: Lizbony - abp Manuel José Macário do Nascimento Clemente (66) i Wenecji - Francesco Moraglia (61).

W Ameryce Południowej kandydatami do purpury są arcybiskupi: stolicy Montevideo - Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB (55) i Asunción (Paragwaj) - również salezjanin abp Edmundo Ponziano Valenzuela Mellid (70). W Ameryce Północnej nowymi kardynałami mają szanse zostać: arcybiskup Chicago - Blase Joseph Cupich (65) i gospodarz przyszłorocznego Światowego Spotkania Rodzin, arcybiskup Filadelfii - Charles Chaput OFM Cap (70).

Z Azji w Kolegium Kardynalskim mogą się znaleźć dwaj arcybiskupi wietnamscy: Paul Nguyên Thai Nhom OP (76) z Hanoi i Paul Bùi Văn Đọc (70) z Miasta Ho Chi Minha (Sajgonu), a także arcybiskup Tokio - Peter Takeo Okada (73) i abp Joseph Coutts (69) z Karaczi w Pakistanie. Z Australii szansę na biret ma nowy arcybiskup Sydney - Anthony Colin Joseph Fisher OP (54).

Możliwe są także birety kardynalskie dla biskupów europejskich. We Włoszech jednym z kandydatów jest metropolita Turynu abp Cesare Nosiglia (70). Także w Hiszpanii purpury nie mają jeszcze arcybiskupi dwóch diecezji „kardynalskich”: Madrytu - Carlos Osoro Sierra (69) i prymasowskiego Toledo - Braulio Rodríguez Plaza (70). W Irlandii kandydatami są: prymas całej Irlandii, arcybiskup Armagh - Eamon Martin (53) i prymas Irlandii, arcybiskup Dublina - Diarmuid Martin (69).

Z Europy Środkowo-Wschodniej kardynałami mogą zostać dwaj hierarchowie z Ukrainy: greckokatolicki arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk (44) i łaciński metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki (53). Inni kandydaci do purpury kardynalskiej z tego regionu to metropolici: bratysławski - abp Stanislav Zvolenský (56), mińsko-mohylewski - abp Tadeusz Kondrusiewicz (68) i ryski - abp Zbigniew Stankiewicz (59). Być może też po wieloletniej przerwie kapelusz kardynalski otrzyma prymas Polski, metropolita gnieźnieński Wojciech Polak, który 19 grudnia br. skończy dopiero 50 lat.

Ponadto należy pamiętać, że tradycyjnie papieże mianują kardynałami duchownych szczególnie zasłużonych dla Kościoła, którzy przekroczyli już 80. rok życia. Tutaj watykanistom najtrudniej wytypować kandydatów do purpury. Wiadomo jedynie, że nazwiska wszystkich nowych członków Kolegium Kardynalskiego będą znane na początku stycznia. Może to nastąpić 6. tego miesiąca - w uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas modlitwy Anioł Pański, nazajutrz – 7, w czasie audiencji ogólnej, w następną niedzielę – 11. (kolejny Anioł Pański) czy w następną środę – 14 stycznia podczas audiencji ogólnej. Ten ostatni termin wydaje się najbardziej prawdopodobny, gdyż będzie dokładnie na miesiąc przed zapowiadanym konsystorzem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama