Powtórka z Turcji

Podsumowaniu swej wizyty w Turcji poświęcił Franciszek katechezę na audiencji ogólnej. Wiernym podziękował za modlitewne wsparcie.

Wyraził zadowolenie z przebiegu podróży, prosząc o dalszą modlitwę, aby wydała ona „owoce dialogu tak w relacjach z prawosławnymi, jak i z muzułmanami, a także w dążeniu do pokoju między narodami”. Papież przypomniał, że Turcja to kraj bliski wszystkim chrześcijanom. Stamtąd wywodził się bowiem św. Paweł. Tam odbyło się siedem soborów powszechnych, a Maryja, zgodnie z tradycją, żyła w należącym dziś do Turcji Efezie.

Ojciec Święty szczegółowo omówił kolejne etapy swej podróży. Tak jego katecheza została streszczona po polsku:

„W pierwszym dniu podróży apostolskiej odwiedziłem Mauzoleum Atatürka i spotkałem się z przedstawicielami władz kraju. Podkreśliłem znaczenie wspólnego zaangażowania chrześcijan i muzułmanów na rzecz solidarności, pokoju i sprawiedliwości, stwierdzając, że każde państwo musi zapewnić obywatelom i wspólnotom religijnym prawdziwą wolność kultu. Drugiego dnia odwiedziłem kilka symbolicznych miejsc różnych wyznań religijnych obecnych w Turcji. Najważniejszym wydarzeniem dnia była celebracja eucharystyczna, która zgromadziła w katedrze pasterzy i wiernych różnych obrządków katolickich Turcji. W trzecim dniu, w uroczystość św. Andrzeja Apostoła, wraz z Jego Świątobliwością Bartłomiejem I, Patriarchą Ekumenicznym Konstantynopola, ponowiliśmy wzajemne zobowiązanie, by dalej podążać drogą do przywrócenia pełnej komunii między katolikami a prawosławnymi”.

Franciszek przyznał, że bolesnym akcentem podróży było dla niego spotkanie z młodymi uchodźcami, którzy uciekli do Turcji przed wojną. Przy tej okazji podziękował wszystkim, którzy wspierają uchodźców na Bliskim Wschodzie.

Na dzisiejszej audiencji nie zabrakło też papieskiego pozdrowienia dla Polaków.

„Dziękując Bogu za to, że dał mi możliwość spotkać się z braćmi chrześcijanami, którzy żyją w Turcji i na Bliskim Wschodzie, proszę Was, byście modlili się ze mną za nich, aby mocni wiarą, miłością i nadzieją byli dla całego Kościoła znakiem braterskiej komunii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama