Ingres nowego prymasa

W sobotę 7 czerwca 2014 abp Wojciech Polak obejmie kanonicznie i liturgicznie archidiecezję gnieźnieńską.

Uroczysty ingres do katedry gnieźnieńskiej rozpocznie się o godzinie 12.00. W uroczystości wezmą udział biskupi z Polski i zagranicy, przedstawiciele władz, Kościołów i związków wyznaniowych, reprezentanci wspólnot zakonnych, organizacji i środowisk zawodowych oraz bliscy Prymasa Polski. W krótkim nagraniu opublikowanym na stronie Konferencji Episkopatu Polski abp Wojciech Polak przyznaje, że wraca do Gniezna ubogacony doświadczeniem Kościoła powszechnego i Kościoła, który jest w Polsce, a który zbiega się niczym w soczewce w Konferencji Episkopatu Polski, której sekretarzem generalnym był od października 2011 roku.

„Wracam, by stawać razem z moimi diecezjanami – z tymi, wśród których rosłem, wśród których dojrzewałem, wśród których odkrywałem moje powołanie, aby być dla nich świadkiem wiary i by umacniać się wzajemnie w wierze” – mówi abp Polak.

Przyznaje również, że godność i rola Prymasa Polski to z jednej strony nawiązanie do wielowiekowej tradycji, z drugiej ogromne wyzwanie, w jaki sposób bogactwo tradycji Kościoła ukazywać współczesnemu światu. To także odkrywanie, co jest największym wyzwaniem i największą nadzieją Kościoła we współczesnym świecie.

Uroczystości ingresowe poprzedzi kanoniczne objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Wojciecha Polaka, które odbędzie się przed południem w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Następnie wszyscy obecni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi przejdą w procesji do katedry gnieźnieńskiej, gdzie o godzinie 12.00 sprawowana będzie Msza święta. Przy wiekowych Drzwiach Gnieźnieńskich nowego Prymasa Polski powita Kapituła Prymasowska. Jej prepozyt bp. Krzysztof Wętkowski poda abp. Polakowi do ucałowania krzyż legacki, który przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim od XIII wieku i odtąd będzie towarzyszył nowemu Prymasowi Polski podczas wszystkich ceremonii liturgicznych.

W dalszej części uroczystości głos zabierze abp Józef Kowalczyk, a następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczyta tekst papieskiej bulli nominacyjnej. Dalej abp Kowalczyk przekaże nuncjuszowi pastorał, który abp Migliore wręczy abp. Polakowi, po czym nowy Prymas Polski zajmie miejsce na katedrze arcybiskupów gnieźnieńskich, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożą mu wyrazy oddania i szacunku. Będą wśród nich: biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłani, siostry i bracia zakonni oraz wierni świeccy.

Po liturgii Słowa nowy Prymas Polski wygłosi homilię, a następnie rozpocznie się liturgia eucharystyczna. Na koniec głos zabierze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a abp Wojciech Polak udzieli wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.

W uroczystym ingresie nowego pasterza archidiecezji gnieźnieńskiej wezmą udział kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy oraz abp Włodzimierz Juszczak i bp Eugeniusz Popowicz z Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Udział w ingresie zapowiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski, jednak z racji pełnionego urzędu uda się tego dnia na zaprzysiężenie nowego prezydenta Ukrainy. Prezydenta reprezentować będzie jego małżonka Anna Komorowska oraz szef kancelarii.

Kościół gnieźnieński liczy także na obecność biskupów z zagranicy, rektorów Polskiej Misji Katolickiej oraz przedstawicieli Kościołów Chrześcijańskich i związków religijnych obecnych na terenie RP. Zaproszono przełożonych prowincjalnych oraz siostry przełożone zgromadzeń obecnych w archidiecezji gnieźnieńskiej. W ingresie abp. Wojciecha Polaka uczestniczyć będą także jego rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele, a także współpracownicy.

Przed uroczystościami, o godzinie 9.00, abp Wojciech Polak spotka się w katedrze gnieźnieńskiej z młodzieżą uczestniczącą w Jutrzni Lednickiej. Wieczorem zaś będzie przewodniczyć Mszy św. na Polach Lednickich k. Gniezna, gdzie w tym samym dniu odbywać się będzie XVIII Apel Młodych.

Abp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 roku stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa.

W latach 1989-1991 abp Polak posługiwał jako wikariusz w parafii farnej w Bydgoszczy, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza rezydującego tam biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego Jana Nowaka, wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszczy. Następnie studiował teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej, czyli Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Odbył tam studia licencjackie, a następnie obronił pracę doktorską na temat eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła.

Po powrocie do Polski abp Polak rozpoczął w 1995 roku wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, pełniąc jednocześnie funkcję prefekta. 1 sierpnia 1999 roku został mianowany rektorem PWSD. Wykładał też w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ducha Świętego. W 1998 roku został adiunktem w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rok później został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Teologicznego ds. organizacji studiów w sekcji zamiejscowej w Gnieźnie. Jako kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej był również prepozytem Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, rektorem kościoła kolegiackiego seminaryjnego pw. św. Jerzego, członkiem Kolegium Konsultorów i zastępcą redaktora „Studia Gensnensia”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama