Włoskie spojrzenie

W centrum biografii Jana Pawła II, napisanej przez prof. Andreę Riccardiego, stoją pytania, na ile ten pontyfikat zmienił Kościół i świat, czy Papież Polak był Mojżeszem dla współczesnego Kościoła.

Książka „Jan Paweł II. Biografia” (Edycja św. Pawła) ukazała się we Włoszech w 2011 r. Obecnie otrzymujemy jej przekład z poszerzonego, tegorocznego wydania, uwzględniającego także wydarzenia z okresu pontyfikatów Benedykta XVI oraz Franciszka. Na krótko przed kanonizacją Jana Pawła II otrzymujemy dzieło wybitne, aktualne i skłaniające do refleksji przed tą uroczystością.

Niezwykły autor

Profesor Riccardi jest historykiem specjalizującym się w historii współczesnej, wykładowcą na kilku uczelniach włoskich. Jest także człowiekiem głęboko przeżywającym swoje chrześcijaństwo. W 1968 r. założył Wspólnotę Świętego Idziego (La Comunità di Sant’Egidio), której zasadniczym charyzmatem są modlitwa i pomoc ubogim. Prof. Riccardi za akceptacją Watykanu brał m.in. udział w negocjacjach, które przyczyniły się do zakończenia krwawej wojny domowej w Mozambiku oraz Gwatemali. Wielokrotnie miał okazję rozmawiać z Janem Pawłem II oraz wieloma jego bliskimi współpracownikami. Zapiski z tych spotkań dopełniają wiedzę autora, wyniesioną z kwerendy archiwalnej oraz znajomości rozległej literatury przedmiotu. To powoduje, że papieska biografia jest także osobistym świadectwem prof. Riccardiego, pisanym nie tylko z perspektywy badacza, ale i świadka, osoby kształtowanej przez osobowość Jana Pawła II.

W kluczu problemowym

Na wstępie prof. Riccardi zwraca uwagę, że badacz podejmujący się pisania o Janie Pawle II nie stoi przed wyzwaniem poszukiwania nowych faktów. Powstało już bowiem tak wiele opracowań na temat tego pontyfikatu, że podstawowym problemem kolejnego autora jest selekcja tego materiału oraz postawienie nowych pytań badawczych. Chociaż książka jest biografią, prof. Ricccardi rezygnuje z konstrukcji chronologicznej, nie trzyma się opisu porządkowanego przez kolejne etapy życia czy formy aktywności – publikacje dokumentów, podróże apostolskie czy inne ważne wydarzenia. Klucz chronologiczny stosuje tylko w trzecim i czwartym rozdziale, kiedy opisuje kapłaństwo Karola Wojtyły oraz okres spędzony przez niego jako biskupa w Krakowie. Pozostałe części książki budowane są wokół kilku kluczowych kwestii, które, jego zdaniem, najlepiej charakteryzują zarówno osobę papieża, jak i jego czasy. W wyborze Ri- ccardiego te punkty ciężkości to lata konfrontacji z komunizmem, kontynuacja i zmiana w funkcjonowaniu Kurii Rzymskiej, relacje z Kościołami na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, działania na rzecz pokoju i pojednania, obrona życia, wsparcie dla ubogich, charyzmatyczna natura pontyfikatu Jana Pawła II. Interesujący jest także rozdział pt. „Zamach i męczeństwo”, który koncentruje się na długofalowych skutkach zamachu z 13 maja 1981 r. Nie ma w nim nowych ustaleń, zresztą rekonstrukcja wydarzeń nie jest jego celem. Riccardi pisze natomiast, jak zamach zmienił nastawienie włoskiej opinii publicznej do papieża oraz jak wpłynął na jego nauczanie o przebaczaniu i rozwinął kult męczenników podczas dalszego trwania tego pontyfikatu. Ta książka jest także pierwszą ze znanych mi biografii Jana Pa- wła II, która nie tylko opisuje papieża, ale i papiestwo w tym czasie. Przedstawia więc działania różnych instytucji Stolicy Apostolskiej oraz krąg najbliższych współpracowników, którzy także wycisnęli piętno na kształcie posługi Jana Pawła II.

Polskie tropy

Profesor Riccardi znakomicie orientuje się w polskich odniesieniach biografii kard. Wojtyły, a później Jana Pawła II. Zna polską literaturę i przytacza sporo nowych, nieznanych szerzej dokumentów. To zasługa jego ucznia, dr. Massimiliano Signifriediego, który podzielił się owocami kwerend prowadzonych w polskich archiwach. W tym roku ukazała się ważna praca Signifriediego o wpływie Jana Pawła II na zmierzch komunizmu w Europie Wschodniej („Giovanni Paolo II e la fine del comunismo”), która powinna być przetłumaczona na język polski.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama