Był dla nas jak Abraham i Mojżesz

W Lublinie zakończyło się ogólnopolskie III Forum Inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II.

 Na zaproszenie kulowskiego instytutu noszącego jego imię (Instytutu Jana Pawła II) w spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli ośrodków naukowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i przedsięwzięć wydawniczych, którym patronuje błogosławiony Papież Polak.

Abp Stanisław Budzik mówił o Janie Pawle II jako Papieżu „Wielkim”, które to określenie być może kiedyś oficjalnie zostanie dołączone do jego imienia. „Był dla nas jak Abraham, także jak Mojżesz, który przeprowadził lud przez Morze Czerwone, przypomniał nam tablice Dekalogu. Był jak wielki prorok, potężny nie tylko w mowie, ale i w czynie” – podkreślił metropolita lubelski. 

Mimo twórczego fermentu wielości inicjatyw diagnoza obecności papieskiego dziedzictwa we współczesnej kulturze – nie tylko polskiej – raczej nie skłania do optymizmu. Okazją do refleksji były tu wypowiedzi uczniów ks. Karola Wojtyły, który był biskupem w Krakowie, ale też już od lat 50. ub. wieku profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Ks. Andrzej Szostek MIC z Wojtyłowej katedry etyki, były rektor KUL, analizował przesłanie ogłoszonej 20 lat temu encykliki Veritatis splendor, pod wieloma względami zasługującej na miano centralnej encykliki pontyfikatu. Znaczącą wymowę miał głos s. prof. Zofii Józefy Zdybickiej USJK: „Prawda o człowieku, przedstawiona, pogłębiona przez Ojca Świętego, jest dziś jakby nieobecna”. 

W ramach III Forum Inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II, obok podjęcia tematu „blasku Prawdy”, dzielono się doświadczeniem i dyskutowano w dwóch debatach. Jedna wprost nawiązywała do perspektywy kanonizacji, druga – z udziałem m.in. redaktorów naczelnych Więzi, Znaku i Ethosu – przedstawiała wyzwania stojące przed polskimi czasopismami ideowymi. Nawiązując z kolei do ciągłości ostatnich pontyfikatów – od Jana Pawła II do Franciszka – wielu uczestników podkreślało wzorce fundamentalnej modlitewnej, osobistej bliskości z Bogiem w życiu papieży. To sam Chrystus i Jego obecność zawsze jest głównym punktem odniesienia.

Poprzednie Fora Papieskich Inicjatyw odbyły się w Warszawie i Krakowie. Kontynuację III Forum niejako wyznaczyły pytania, jak choćby te, które sformułował dyrektor warszawskiego Centrum Myśli Jana Pawła II dr Norbert Szczepański: „Co oznacza «odnowienie oblicza ziemi» współcześnie, jak my to mamy konkretnie robić? Co wszyscy razem zrobimy na kanonizację?”. CMJPII na swoim portalu w Internecie otworzyło możliwość wymiany informacji o przedsięwzięciach podejmowanych w perspektywie kanonizacji Papieża – Polaka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama