Papież utworzy komisję ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych

Kard. Sean O'Malley zapowiedział, że papież Franciszek wkrótce utworzy specjalną komisję ds. ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi ze strony duchownych.

Zajmie się ona także udzielaniem pomocy i wsparcia ofiarom tych nadużyć.

Publikujemy tekst oświadczenia amerykańskiego purpurata, które odczytał podczas briefingu nt. zakończonych dziś prac ośmioosobowej Rady Kardynałów, która doradza papieżowi w rządzeniu Kościołem i ma wypracować reformę kurii rzymskiej:

„Kontynuując zdecydowanie linię przyjętą przez papieża Benedykta XVI i przyjmując propozycję przedstawioną przez Radę Kardynałów, Ojciec Święty postanowił utworzyć specjalną Komisję ds. Ochrony Dzieci, mającą na celu doradzanie papieżowi Franciszkowi w sprawie zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ochronę dzieci i duszpasterską troskę o ofiary nadużyć. Szczególnie:

1. relacjonować obecny stan programów ochrony dzieciństwa;

2. formułować propozycje nowych inicjatyw ze strony Kurii, we współpracy z biskupami, konferencjami biskupimi, przełożonymi zakonnymi i konferencjami przełożonych zakonnych;

3. proponować nazwiska osób odpowiednich do systematycznego wprowadzania w życie tych nowych inicjatyw, w tym świeckich, zakonników, zakonnic i kapłanów kompetentnych w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci, w kontaktach z ofiarami, w dziedzinie zdrowia psychicznego, w stosowaniu prawa itd.

Skład i kompetencje Komisji będą wkrótce wskazane przez Ojca Świętego z większymi szczegółami w stosownym dokumencie.”

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że po odczytaniu oświadczenia kard. O’Malley „wskazał niektóre kierunki działania Komisji, np. linie przewodnie ochrony dzieci, programy formacji, protokoły bezpiecznego środowiska, współpraca z władzami świeckimi, duszpasterstwo wspierające ofiary i ich rodziny, współpraca ze specjalistami, współpraca z biskupami i przełożonymi zakonnymi, itd.”.

Dyrektor Biura Prasowego, ks. Federico Lombardi dodał, że spotkanie Rady Kardynałów zakończy się dziś po południu, „dopełniając przegląd różnych Kongregacji Kurii Rzymskiej, rozpoczęty w minionych dniach”.

Poinformował też, że kolejne spotkanie Rady Kardynałów zostało ustalone na 17-19 lutego 2014 r. Poprzedzi ono konsystorz Kolegium Kardynalskiego, przewidziany na 20-21 lutego, i konsystorz w celu kreowania nowych kardynałów w święto Katedry św. Piotra 22 lutego i uroczystą liturgię niedzielną z ich udziałem 23 lutego. W kolejnych dniach (24-25 lutego) odbędzie się spotkanie Sekretariatu Synodu Biskupów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama