Papież do biskupów: ożywiajcie nadzieję

Biskupi Holandii rozpoczęli wizytę ad limina Apostolorum. Papież Franciszek przyjął dziś wszystkich czternastu niderlandzkich hierarchów.

Jest to druga w obecnym pontyfikacie wizyta ad limina, którą episkopaty poszczególnych krajów zwyczajowo powinny realizować co pięć lat. W jej program wchodzi tytułowe pielgrzymowanie „do progów apostolskich”, czyli spotkanie z Papieżem oraz mające duchowy charakter nawiedzenie rzymskich bazylik przechowujących groby śś. Piotra i Pawła. Obejmuje ona także złożenie sprawozdań z życia kościelnego poszczególnych diecezji i wizyty w watykańskich dykasteriach.

Katolicyzm w Holandii wyznaje niespełna ¼ mieszkańców, jednak tamtejszy Kościół nękany jest od lat przez zjawiska społeczne towarzyszące sekularyzacji. Spada liczba praktykujących, ubywa kapłanów przy stagnacji powołaniowej oraz stale utrzymującym się zjawisku występowania z Kościoła wśród polemik doktrynalnych i nagłaśnianych skandali obyczajowych.

Do trudności tych nawiązał w swoim przemówieniu Papież, wyrażając uznanie dla holenderskich biskupów za ich posługę w tej niełatwej rzeczywistości. Zachęcił ich do spoglądania z nadzieją na pewne znaki odrodzenia wiary w ich kraju oraz do umiejętnego odpowiadania na duchowy głód, jaki odczuwa współczesny człowiek. Nie można rezygnować z formowania sumień w tym, co dotyczy wyzwań moralnych i społecznych. Nie chodzi przy tym o prozelityzm, ale o przyciąganie ludzi mocą świadectwa wiary i miłości, korzystając w tym względzie z bogatej spuścizny niderlandzkiego katolicyzmu. Franciszek wskazał też na potrzebę rewitalizacji życia kościelnego przez wspieranie powołań kapłańskich, organizowanie adoracji eucharystycznych oraz wychodzenie naprzeciw tym, którzy stoją z dala od wiary. Papież wyraził ponadto solidarność z ofiarami nadużyć seksualnych i zachęcił holenderski Kościół do podejmowania dalszych wysiłków celem ich wspierania. 
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama