Międzynarodowa konferencja o antropologii chrześcijańskiej

W Mińsku na Białorusi zakończyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem: „Chrześcijańska antropologia wobec wyzwań współczesności”.

Już po raz ósmy jej organizatorami byli Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna. Trzydniowe forum zgromadziło w dniach 17-19 listopada przedstawicieli różnych wyznań z kraju i zagranicy. Jednym z nich był kard. Francesco Coccopalmerio, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Zwracając się w ostatnim dniu obrad do uczestników konferencji, kard. Francesco Coccopalmerio wyraził w imieniu Papieża Franciszka głębokie zadowolenie z tego wydarzenia, które stało się tradycją, jednocząc prawosławnych i katolików w myśleniu o ważnych sprawach życia chrześcijan i wiary chrześcijańskiej. „Za każdym razem, kiedy w duchu szacunku i miłości braterskiej spotykają się chrześcijanie różnych tradycji, zwiększa się nie tylko wzajemne poznanie, ale także rosnące pragnienie przywrócenia pełnej jedności, o którą się modlimy i którą próbujemy rozwijać w codziennym życiu” – powiedział hierarcha.

Zwieńczeniem konferencji była uroczysta Msza w mińskiej archikatedrze Imienia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył gość z Watykanu. Wraz z kard. Coccopalmerio modlili się nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti, metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, kapłani, osoby konsekrowane i wierni. Witając dostojnego gościa, abp Kondrusiewicz pokrótce przypomniał dramatyczną historię mińskiej archikatedry oraz stwierdził, że podobne inicjatywy, podejmowane wspólnie przez katolików i prawosławnych, razem bronią wartości chrześcijańskich, razem sprzeciwiają się postępowi sekularyzacji i relatywizmu moralnego. Nazwał te zjawiska „nowotworem naszych czasów”.

Na zakończenie Eucharystii kard. Francesco Coccopalmerio podziękował Kościołowi na Białorusi za współpracę na rzecz budowania jedności wśród chrześcijan. Obiecał, że przy pierwszej okazji spotkania z Papieżem Franciszkiem, któremu jest bardzo drogi Kościół na Białorusi, przekaże, że Kościół na tych ziemiach jest bardzo piękny i wierny swojemu Papieżowi. Z drugiej zaś strony purpurat zaznaczył, że „czujemy ból z powodu braku pełnej jedności między chrześcijanami różnych wyznań”. Na zakończenie Mszy powiedział wiernym zgromadzonym w mińskiej świątyni, że przez ten krótki czas stali się dla niego ważni.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg