Sztuka pozwala poznać Chrystusa

Muzea Watykańskie mają ważną funkcję, nie tylko artystyczną. Podkreślił to Papież, spotykając się z pielgrzymką międzynarodowego stowarzyszenia „Patrons of the Arts”, obchodzącego 30-lecie istnienia. Zrzesza ono dobroczyńców Muzeów Watykańskich, którzy wnoszą znaczny wkład w konserwację dzieł sztuki w nim przechowywanych.

Dziękując im za to, Franciszek zwrócił uwagę, że przyczyniają się w ten sposób do wypełniania przez te muzea również funkcji religijnej i kulturalnej. Życzył im, by przez to wsparcie uczestniczyli w życiu i misji Kościoła.

„W każdej epoce Kościół odwoływał się do sztuki, by dać wyraz pięknu swej wiary i głosić ewangeliczne orędzie. Mówi ono o wspaniałości Bożego stworzenia, godności człowieka, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, oraz o tym, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa ma moc, by nieść odkupienie i odrodzenie światu naznaczonemu tragedią grzechu i śmierci. Muzea Watykańskie ze swą wyjątkową, bogatą historią pozwalają niezliczonym pielgrzymom i turystom docierającym do Rzymu spotkać się z tym orędziem poprzez dzieła sztuki, które dają świadectwo duchowym dążeniom ludzkości, wzniosłym tajemnicom wiary chrześcijańskiej i dążeniu do tego najwyższego piękna, które ma swe źródło i wypełnienie w Bogu” – powiedział Papież.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg