Zakonnicy obradują

Na Jasnej Górze z udziałem ok. 70 osób trwa spotkanie wyższych przełożonych męskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Reprezentują oni niemal 13 tys. zakonników.

Głównym celem spotkania jest ocena ostatnich trzech lat działalności konferencji przełożonych oraz wybór nowego przewodniczącego i Konsulty, czyli zespołu doradczego.

Pełniący funkcję przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce o. Jacek Waligóra OFM Cap podkreślił, że celem zjazdów odpowiedzialnych za życie zakonne jest koordynacja podejmowanych działań apostolskich, a także pomoc w animowaniu wspólnot: „Próbujemy wspólnymi siłami mierzyć się z tymi wyzwaniami, które niesie ze sobą życie, współczesność, takimi jak sekularyzacja, relatywizacja wartości, rozpad wartości. Mamy też świadomość tego, że w ostatnim czasie szczególnie bardzo mocno uderzono w Kościół i próbujemy też reflektować na ten temat”.

Spotkanie stanowi także przygotowanie do rozpoczynającej się już jutro peregrynacji po domach zakonnych kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ikonę ofiarował polskim zakonnikom Prymas kard. Stefan Wyszyński w 1963 r. jako dar na 1000–lecie chrztu Polski. Po raz pierwszy nawiedzała ona klasztory w latach 1963–1966. Obraz w ciągu trzech lat nawiedzi prawie 900 zakonnych wspólnot domowych.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama