Papież pozdrawia muzułmanów "naszych braci"

W pozdrowieniach po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek zwrócił się szczególnie do wyznawców islamu.

„Chciałbym pozdrowić muzułmanów na całym świecie, naszych braci, którzy niedawno świętowali zakończenie ramadanu, miesiąca postu, modlitwy i jałmużny. Jak napisałem w przesłaniu z tej okazji, życzę, aby chrześcijanie i muzułmanie angażowali się na rzecz wzajemnego poszanowania, zwłaszcza poprzez edukację nowych pokoleń”.

W duchu dialogu wypowiedział się ostatnio również biskup Bangladeszu.

„Chrześcijaństwo i islam wiele łączy, razem możemy budować pokój i dobrobyt na świecie. W tym świętym miesiącu muzułmanie z radością wspierają ubogich, dzielą ich troski i trudy. Obie nasze religie mówią o jedynym Bogu, o miłości i przebaczeniu, a nawet o strachu” – napisał bp Bejoy N. D’Cruze do bangladeskich muzułmanów w pozdrowieniu z okazji święta Id al Fitr kończącego ramadan.

Ordynariusz diecezji Srihotto w swym przesłaniu odniósł się także do obecnej sytuacji w Bangladeszu, określając ją jako czas niepewności i konfliktów. Podkreślił jednak, że islam jest religią pokoju, a jego wyznawcy przez miesiąc postu i modlitwy umacniają w sobie cnoty, co prowadzi ludzi dobrej woli do świętości.

Przewodniczący komisji episkopatu Bangladeszu do spraw jedności chrześcijan i dialogu międzyreligjjnego zapewnił także o swoim, wypływającym z Jezusowej nauki, szacunku dla wiary i kultury islamu.


 
«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama