Komitet ONZ pyta Watykan o pedofilię

"Z całą pewnością udzielimy odpowiedzi"- oświadczył jeden z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ w Genewie ksiądz Massimo De Gregori. Wyraził nadzieję, że ta inicjatywa komitetu Narodów Zjednoczonych nie będzie postrzegana jako specjalna procedura dla Watykanu i że nie dojdzie do jej "instrumentalnych" interpretacji.

Komitet, który monitoruje wypełnianie przez państwa postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, wystosował wniosek o informacje dotyczące wszystkich zgłoszonych Watykanowi przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez przedstawicieli duchowieństwa.

Ponadto w liście zawarto na przykład pytania jakie kroki podjęto, by żaden ksiądz oskarżony o pedofilię nie miał już więcej kontaktów z dziećmi oraz o wskazówki i zasady postępowania wobec przypadków nadużyć i współpracę Kościoła ze świeckim wymiarem sprawiedliwości. Zapytano też, według mediów, o wyjaśnienia dotyczące tego, w jakich sytuacjach poproszono hierarchię kościelną o to, by nie zawiadamiać policji i wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach.

Komitet ONZ zainteresowany jest tym jakiego wsparcia Stolica Apostolska udziela ofiarom wykorzystywania, sprawą odszkodowań dla nich oraz procesami kanonicznymi sprawców takich czynów. Watykan zapytano też o to, czy dochodziło do przypadków wypłaty zadośćuczynienia dla ofiary w zamian za jej milczenie na temat nadużyć. Kolejna przedstawiona do wyjaśnienia kwestia to wprowadzone zasady zapobiegania pedofilii w Kościele.

Inne punkty wniosku komitetu ONZ do Watykanu odnoszą się do skandalu nadużyć i maltretowania sierot w domach sióstr magdalenek w Irlandii oraz wydarzeń w zgromadzeniu Legioniści Chrystusa. Jego założyciel, ksiądz Marcial Maciel Degollado z Meksyku, przez kilkadziesiąt lat dopuszczał się pedofilii, a także seksualnego wykorzystywania seminarzystów. Miał również kilkoro dzieci. Papież Benedykt XVI na początku swego pontyfikatu nakazał mu życie w odosobnieniu. Sprawcę tego największego skandalu w Kościele nie spotkała nigdy żadna inna kara. Zmarł w 2008 roku.

Komitet ONZ ds. Praw Dziecka mający swą siedzibę w Genewie ogłosił, że czeka na wyjaśnienia Watykanu do 30 listopada.

"Z całą pewnością udzielimy odpowiedzi"- oświadczył jeden z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ w Genewie ksiądz Massimo De Gregori. Wyraził nadzieję, że ta inicjatywa komitetu Narodów Zjednoczonych nie będzie postrzegana jako specjalna procedura dla Watykanu i że nie dojdzie do jej "instrumentalnych" interpretacji.

Wyjaśniono, że przedłożenie wniosku o wyjaśnienia jest działaniem rutynowym, dotyczącym wszystkich państw.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama