Moskwa: spotkanie w cieniu chrystianofobii

Pojęcie chrystianofobii nie dotyczy jedynie rejonów, gdzie wyznawcy Chrystusa są jawnie prześladowani. Należy je stosować również do krajów, w których podlegają oni dyskryminacji ze względu na wyznawanie chrześcijańskiego systemu wartości.

Podkreślił to zwierzchnik rosyjskiego prawosławia na spotkaniu z przybyłym do Moskwy greckoprawosławnym patriarchą Jerozolimy Teofilem.

Zdaniem patriarchy moskiewskiego chrystianofobia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych problemów współczesności i to w krajach, które deklarując przywiązanie do idei wolności słowa, dyskryminują chrześcijan za ich przekonania. Cyryl I powiedział, że w krajach wysokorozwiniętych ludzie otwarcie wyznający swoją wiarę podlegają naciskom moralnym. Na poparcie swoich słów przytoczył przykład Wielkiej Brytanii, gdzie zabroniono przychodzić do pracy z metalowymi krzyżykami na szyi a we Włoszech próbowano usunąć krzyże z klas szkolnych.

Cyryl I wyraził zaniepokojenie z powodu sytuacji ludności chrześcijańskiej w Iraku po wkroczeniu wojsk amerykańskich i w krajach ogarniętych „wiosną arabską”. W szczególnie krytycznym położeniu, według zwierzchnika rosyjskiego prawosławia znaleźli się chrześcijanie w Syrii, w której dokonano „bestialskich przestępstw wobec ludności cywilnej i porwano dwóch prawosławnych hierarchów”. Patriarcha moskiewski wyraził żal, że pomimo wiedzy na temat miejsca przebywania porwanych hierarchów ani władze syryjskie, ani nikt inny, nie podjął stosownych działań w celu ich uwolnienia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg