Chrześcijaństwo musi być traktowane bez uprzedzeń

Na konieczność poszanowania wolności religijnej na świecie oraz traktowania chrześcijaństwa bez uprzedzeń wskazuje Papież Franciszek w specjalnym telegramie na trwające w Mediolanie obchody 1700. rocznicy Edyktu Mediolańskiego.

Papieskie przesłanie odczytano na popołudniowym spotkaniu poświęconym wolności religijnej. Jego tematem były słowa z Ewangelii Janowej: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (8, 32). W dyskusji wzięli udział m.in. duchowy zwierzchnik prawosławia patriarcha Bartłomiej I i metropolita Mediolanu kard. Angelo Scola.

W telegramie sygnowanym przez watykańskiego sekretarza stanu Papież wyraża wdzięczność Kościołowi Mediolanu, władzom miasta i jego mieszkańcom za upamiętnienie rocznicy Edyktu Mediolańskiego. Przypomina, że „dekretując wolność religijną dla chrześcijan otworzył on nowe drogi dla Ewangelii i w zasadniczy sposób przyczynił się do powstania cywilizacji europejskiej”.

„Papież Franciszek pragnie, by tak jak to było wówczas, także i dziś wspólne świadectwo chrześcijan Wschodu i Zachodu przyczyniało się do rozpowszechnienia orędzie zbawienia w Europie i na całym świecie” – pisze kard. Tarcisio Bertone. Wskazuje zarazem, że Ojciec Święty wyraża nadzieję, iż „dzięki długofalowym działaniom władz cywilnych będzie wszędzie respektowane prawo do publicznego wyrażania własnej wiary, a wkład, jaki chrześcijaństwo nadal wnosi w kulturę i życie społeczne naszych czasów, będzie przyjmowany bez uprzedzeń”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg