Zmierzyć sie z ignorancja religijną

To cel jaki Benedykt XVI wyznaczył francuskim biskupom, którzy przybyli do Watykanu.

Na znaczenie szkół katolickich w kształtowaniu przyszłych pokoleń wskazał Benedykt XVI spotykając się z francuskimi biskupami. Przybyli oni do Rzymu z wizytą ad Limina Apostolorum.

Papież podkreślił, że szkoły nie tylko przekazują wiedzę, ale w wielokulturowym społeczeństwie uczą życia razem. Wskazał przy tym, że jednym z pilnych wyzwań stojących przed współczesnymi ludźmi jest zmierzenie się z ignorancją religijną. „Nowa ewangelizacja będzie naprawdę skuteczna, jeśli uda jej się stawić czoła temu zjawisku” – podkreślił Benedykt XVI wskazując, że ignorancja nie oznacza tylko nieznajomości prawd wiary, ale przede wszystkim osoby Jezusa.

„Przed szkołami katolickimi, które ukształtowały życie chrześcijańskie i kulturalne waszego kraju, stoi dziś historyczna odpowiedzialność. Są to cieszące się dużym prestiżem miejsca przekazywania wiedzy i formowania osoby, a także uczenia bezwarunkowej akceptacji innych i wspólnego życia. Konieczne jest znalezienie w nich dróg przekazywania wiary. Nowa ewangelizacja dokonuje się za pośrednictwem tych szkół oraz wychowania katolickiego stojącego u podstaw wielu inicjatyw i ruchów, za które Kościół jest wdzięczny. Wychowanie w wartościach chrześcijańskich jest przekazywaniem klucza do kultury waszego kraju” – zauważył Papież.

Benedykt XVI z uznaniem mówił o zaangażowaniu świeckich w życie Kościoła Francji. Podkreślił, że są oni „obliczem świata w Kościele, a jednocześnie obliczem Kościoła w świecie”.

„Kościół w Europie i we Francji nie może pozostać obojętny wobec spadku liczby powołań i święceń kapłańskich, a także innych form życia, które Bóg wzbudza w Kościele. Istnieje pilna potrzeba zmobilizowania wszystkich sił, by młodzi ludzie mogli usłyszeć głos Pana. Bóg powołuje kogo chce i kiedy chce. Jednak to rodziny chrześcijańskie i żarliwe wspólnoty pozostają terenem szczególnie sprzyjającym. Właśnie rodziny, wspólnoty i młodzież znajdują się w sercu wszelkich działań ewangelizacyjnych, pomimo kontekstu kulturowego i społecznego naznaczonego relatywizmem i hedonizmem” – zaznaczył Papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama