Przepowiadanie Słowa jest dziś priorytetem

O tym, że przepowiadanie Słowa Bożego jest dziś priorytetem nie tylko na terenach misyjnych, przypomniał abp Celestino Migliore w Poznaniu.

Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczy w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Mszy św. poprzedzającej międzynarodową konferencję pt. „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja”.

W rozpoczynającej konferencję Mszy św., której przewodniczy abp Celestino Migliore, uczestniczą migrantolodzy, duszpasterze polonijni pracujący w różnych krajach Europy, kapłani i klerycy z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z jego przełożonym generalnym ks. Tomaszem Sielickim TChr oraz siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Wraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce Eucharystię koncelebrują bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski (KEP) ds. Duszpasterstwa Migrantów i abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący KEP oraz przeszło pół setki kapłanów.

Jak podkreślił w homilii abp Migliore, „nie ma żadnej przesady w nazwaniu tej konferencji ważną, bowiem dotyczy ona Polonii, a więc ogromnej, wielopostaciowej rzeszy polskich emigrantów, która była i ciągle jest traktowana jak źrenica oka polskiego społeczeństwa i Kościoła w Polsce”.

„Nie ma wielu narodów w świecie, które mają tak jasno określone, bogate, intensywne poczucie tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej i religijnej jak Polska” – zaznaczył nuncjusz apostolski.

Kaznodzieja podkreślił też, że rozpoczynająca się konferencja na temat tego ważnego sektora duszpasterstwa, jakim jest troska o migrantów, ma za zadanie zrozumieć i rozeznać oraz objąć modlitwą ten temat przewodni w kontekście nowej ewangelizacji. Celem duszpasterstwa Polonii jest bowiem „ochrona i pielęgnowanie, pogłębianie, a czasem też pobudzenie czy odrodzenie wiary katolickiej wśród polskich emigrantów”.

„Chodzi o wiarę, która jest mocno zakorzeniona w historii, patriotyzmie, kulturze i społeczności narodu polskiego i w tych obszar znajduje swój bogaty oddźwięk” – wyjaśnił nuncjusz dodając, że przeżywany obecnie Rok Wiary chce nas doprowadzić do wiary, która będzie „coraz bardziej bazowała na Słowie Bożym i tym samym coraz bardziej będzie oczyszczona w ogniu tego Słowa”.

„Przepowiadanie Słowa jest dziś priorytetem nie tylko na terenach misyjnych, ale wszędzie, poczynając od krajów, w których już dawno zasiano ziarno Ewangelii. Ale może jako Kościół i jego pasterze byliśmy za mało zaniepokojeni Słowem Bożym, to znaczy za mało zauważaliśmy jego wagę dla naszego własnego życia i dla naszej misji” – zauważył abp Migliore.

Po Mszy św. rozpoczną się obrady poświęcone problematyce duszpasterstwa polonijnego i stojącego przed nią wyzwania, jakim jest podejmowanie dzieła nowej ewangelizacji wśród migrantów.

Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego współorganizującego konferencję, jej tematyka została wybrana jako próba odpowiedzi na słowa Benedykta XVI zawarte w orędziu na 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. „Ojciec Święty pisze w nim bowiem, że «dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie», a niesienie migrantom pomocy w zachowaniu mocnej wiary staje się w tych warunkach wyzwaniem dla Kościoła” – zaznacza dyrektor Instytutu.

„Pragniemy też szukać nowych metod ewangelizacji, aby z nowym zapałem i entuzjazmem nieść Ewangelię naszym rodakom, którzy przebywając poza krajem przestali szukać Boga i oddalili się od Niego” – przekonuje ks. Wójcik.

Organizatorami konferencji są Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego powołany w 1984 r. w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, utworzonym przez Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda (1881-1948) w celu sprawowania duchowej opieki nad Polakami, którzy opuścili swoją ojczyznę oraz związany z nim Ruch Apostolatu Emigracyjnego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama