Zaduszki misyjne w Poznaniu

Wieczór modlitewny poświęcony misjonarzom, którzy zginęli w ostatnim czasie na całym świecie odbył się w parafii pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim w Poznaniu. Zaduszki przypomniały najbardziej narażonych dziś na prześladowania misjonarzy, podejmujących służbę na wszystkich krańcach świata.

Pretekstem do modlitwy stały się słowa papieża Benedykta XVI, że podobnie jak w czasach starożytnych wielu chrześcijan w różnych częściach świata jest dziś narażonych na prześladowania, czasem aż po męczeństwo. W ramach zaduszek był czas na adorację Najświętszego Sakramentum, modlitwę uwielbienia, czytanie Pisma Świętego, modlitwę za misjonarzy ze wszystkich kontynentów, podczas której zaprezentowano krótkie informacje o misjach.

Jak wyjaśnia KAI ks. Szymon Stułkowski z Akademickiego Koła Misjologicznego, zaduszki misyjne stały się okazją do poznania historii misjonarzy oraz do modlitwy za ich dusze. Polski Kościół wysyła obecnie ponad dwa tysiące misjonarzy pracujących w około stu krajach misyjnych. Modlitwę zorganizowała wraz z innymi poznańskimi środowiskami misyjnymi Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie.

Watykańska Agencja Fides rokrocznie publikuje listę osób pracujących w duszpasterstwie, które zostały zamordowane w czasie danego roku. W roku 2011 na całym świecie zostało zamordowanych 26 osób pracujących w duszpasterstwie (jedna więcej niż w roku ubiegłym): 18 kapłanów, 4 siostry zakonne, 4 osoby świeckie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama