Katechizm i Rok Wiary

Aktualności Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz wyzwaniom związanym ze zbliżającym się Rokiem Wiary poświęcony był kongres teologiczny zorganizowany przez brazylijski episkopat.

Spotkanie odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Kurytybie. Zorganizowały je komisje duszpasterskie: nauki wiary, biblijno-katechetyczna i kultury i edukacji. W kongresie uczestniczył sekretarz watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria.

Gość z Watykanu, mówiąc w swoim wystąpieniu o Katechizmie Kościoła Katolickiego, przedstawił jego genezę, strukturę oraz perspektywy. Ukazał także historię poprzednich katechizmów. Powstawały one jako pomoc dla proboszczów w wyjaśnianiu wiernym podstawowych prawd wiary. Mówiąc o aktualnym katechizmie ukazał jego cztery filary: Wierzę, Dekalog, Sakramenty i Modlitwę. Prelegent wyraźnie zaznaczył, że Katechizm jest owocem Soboru Watykańskiego II.

Z kolei o. Carlos Josapha OP zwrócił uwagę na strukturę Katechizmu i podkreślił jego mistykę: „Dzisiaj, jeżeli Kościół nie oprze się mocno na fundamencie mistyki, nie będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom współczesnej ludzkości” – podkreślił o. Josapha.

Ks. Antônio Luiz Catelan z komisji ds. nauki wiary brazylijskiego episkopatu zaznaczył, że nie wystarczy tylko mówić o Roku Wiary, ale wierni powinni głęboko przeżywać ten czas, aby odkryć wartości i piękno wiary chrześcijańskiej.

Zakończony w Kurytybie kongres teologiczny był znakiem wyjścia tutejszego episkopatu na spotkanie z wiernymi w refleksji nad ważnymi wydarzeniami, które winny pogłębiać wiarę Ludu Bożego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama