Wychowanie to sprawa i matki, i ojca

„Zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka” – podkreślają polscy biskupi w specjalnym liście pasterskim wydanym przed II Tygodniem Wychowania.

„Zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka” – podkreślają polscy biskupi w specjalnym liście pasterskim wydanym przed II Tygodniem Wychowania. Zwracają oni uwagę, iż świadectwo życia religijnego rodziców ma istotne znaczenie w wychowaniu dziecka. Tydzień Wychowania będzie obchodzony w Polsce w dniach 16-22 września.

Episkopat w liście pt. „Kościół domem życia, wiary i miłości” apeluje do rodziców, chrzestnych i dziadków a także do odpowiedzialnych za oświatę, nauczycieli i wychowawców o „troskę o formację ludzkich serc i sumień”. Zachęca do namysłu nad tym „kogo chcemy wychować, w oparciu o jakie wartości?” i „jak dotrzeć dziś do wnętrza młodego człowieka?” – gdyż bez tego, jak czytamy w liście, „nie może być mowy o owocnym wychowaniu”.

W ocenie biskupów, coraz większy problem społeczny stanowi wzrastająca liczba rozpadających się małżeństw, co – jak podkreślają w liście - ma niekorzystny wpływ na wychowanie i przyczynia się do negatywnych przeżyć dzieci i młodzieży. Bardzo ważnym elementem wychowania w rodzinie jest bowiem stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa, jakiego powinno doświadczać dziecko – dodają hierarchowie Kościoła w Polsce, jednocześnie apelując do duszpasterzy o pogłębione przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz zadań związanych z macierzyństwem i ojcostwem.

Polscy biskupi zwracają też uwagę na rolę, jaką w kształtowaniu młodego pokolenia odgrywa katechizacja. Podkreślają m.in., że od ponad 20 lat „z powodzeniem wspomaga wychowawczą funkcję szkoły” oraz sprzyja pełnemu rozwojowi młodego człowieka. „Katecheza wzbogaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe treści, a także, o czym nie można zapomnieć, posiada silny wymiar wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów głęboko zakorzenioną inspirację oraz motywację w kształtowaniu dojrzałych osobowości” – piszą biskupi. Dziękują oni katechetom za troskę o „mądre i staranne wychowanie”, tym bardziej, że "ich wysiłki nie zawsze są należycie dostrzegane i doceniane”. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zapewnienie właściwego miejsca religii w nauczaniu szkolnym – przypominają hierarchowie.

Zwracając się do rodziców, biskupi stawiają im za przykład świętą Rodzinę z Nazaretu i apelują o wychowanie dzieci w wierze Kościoła. "Prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci z Kościołem, który jest naszym wspólnym domem. Wychowujcie zatem dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie" – zachęcają biskupi.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama