"Edyta Stein łączy" w Oświęcimiu

Rekolekcje przed uroczystościami 70. rocznicy śmierci Edyty Stein.

Z udziałem m.in. przedstawicieli Towarzystwa Edyty Stein z Austrii i Niemiec, pielgrzymów z Ukrainy i Polski w Centrum Dialogu i Modlitwy rozpoczęły się 7 sierpnia wieczorem międzynarodowe rekolekcje przygotowujące do obchodów 70. rocznicy śmierci Edyty Stein. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 9 sierpnia na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz II-Birkenau.

Rekolekcje w oświęcimskim Centrum Dialogu prowadzi ks. Manfred Deselaers, niemiecki kapłan, który od ponad 20 lat pracuje w Polsce, starając się krzewić idee pojednania wśród narodów Europy. W ramach rekolekcji zaplanowano zwiedzanie Miejsca Pamięci, Drogę Krzyżową na terenie byłego obozu w Brzezince oraz udział w czwartkowych uroczystościach. W rekolekcjach udział biorą także uczniowie szkół im. Edyty Stein z niemieckiego Paderborn oraz Lublińca, którzy 9 sierpnia zaprezentują w Centrum wspólny musical „Śladami Edyty Stein”.

Uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża odbywają się pod hasłem: "Edyta Stein łączy". Organizatorzy chcą zwrócić uwagę, że poprzez swoją biografię, silną tożsamość przy jednocześnie dużym szacunku dla innych oraz udział w tragicznych dziejach Europy zeszłego stulecia Edyta Stein przemawia do wielu osób.

Edyta Stein urodziła w 1891 r. we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej, w latach młodzieńczych straciła wiarę w Boga. Szukając prawdy, studiowała filozofię i została asystentką słynnego filozofa Edmunda Husserla. W 1922 r. przyjęła chrzest, w 1933 r. wstąpiła do Karmelu. W 1942 r. została zamordowana jako Żydówka w obozie Auschwitz-Birkenau. Jan Paweł II beatyfikował ją w 1987 r., kanonizował ją w 1998 r., a rok później ogłosił patronką Europy.


 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama