Rocznica śmierci kardynała Świątka

Rok temu odszedł po wieczną nagrodę nazywany legendą kardynał Kazimierz Świątek, który przez szereg lat ofiarnie służył odradzającemu się Kościołowi na Wschodzie.

Jego zasługi dla Kościoła na Białorusi są ogromne. Wniósł wielki wkład przy odzyskiwaniu i odnawianiu kościoła materialnego, ale także bardzo dbał o duchowy wymiar Kościoła. Dla wielu katolików mieszkających nie tylko na Polesiu (diec. Pińska) z którymi w sposób szczególny był związany, ale dla wiernych całej Białorusi i świata ks. kardynał pozostanie w pamięci jako dobry pasterz, który dbał o swoją Owczarnię i chciał jedynie dla niej dobra. 

Ks. Kanclerz kurii pińskiej dr Stanisław Pawlina, który przez szereg lat pełnił zaszczytne funkcje przy kardynale, wspomina śp. kardynała Świątka jako oddanego do końca swojej sprawie. „Do końca był świadomy podejmowanych decyzji. Umysł kardynała mającego prawie 97 lat był zawsze nie zawodny. W rozmowach był konkretny, precyzyjny”.

W samo południe dzisiaj w katedrze pińskiej pw. Wniebowzięcia NMP zostanie odprawiona uroczysta Msza św. za śp. Kardynała Świątka. Mszy św. przewodniczyć będzie nowy biskup diecezji pinskiej ks. bp Antoni Dziemianko, który został mianowany 3 maja br. Homilię okolicznościową wygłosi ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski. Swój udział także zapowiedzieli ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, biskup grodzieński a zarazem przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, ks. bp Lucjan Trofimiak, pasterz kościoła łuckiego na Ukrainie, ks. bp Kazimierz Wielikosielec, pomocniczy z Pińska, archimandryta Sergiusz Gajek, wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi, oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama