Rabini krytykują naukę o Biblii

Zdaniem żydowskich ortodoksów w Izraelu Pismo Święte przedstawiane jest jedynie jako zabytek kulturowy.

Liczni izraelscy rabini napisali list do ministerstwa edukacji, protestując przeciwko formie, w jakiej w  szkołach uczy się na temat Biblii. Ich zdaniem w programie nauczania przedstawia się ją głównie od strony kulturowej. Grupie przewodzi naczelny rabin Hebronu i Kiryat Arby, Dov Lior.

Zdaniem sygnatariuszy przy przekazywaniu dzieciom i młodzieży wiadomości o Piśmie Świętym musi być jasne, że nie opisuje ona jedynie wydarzenia historyczne. - Zawiera także nauki, które należy stosować w swoim życiu – piszą rabini. Ich zdaniem obecny program nauczania nie spełnia tych wymagań, w dodatku ukazuje uczniom także nieżydowskie (np. chrześcijańskie czy muzułmańskie) podejście do Biblii. – To zdrada i błędne ukazanie tradycji żydowskiej – grzmią autorzy listu.

Ministerstwo edukacji już odpowiedziało na list. Nie zgadza się z tym podejściem. Podkreśla, że przy tworzeniu programu nauczania brali udział także liczni rabini.

Żydowski system szkolny obejmuje nie tylko świeckie szkoły państwowe, ale także publiczne szkoły religijne i szkoły prywatne, prowadzone często przez ortodoksów. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama