Biskupi o ideologiach zagrażających rodzinie i życiu

„Prawda ludzkiej miłości”. Taki tytuł nosi obszerny dokument, ogłoszony 4 lipca przez hiszpański episkopat. Zawiera on wskazania w odniesieniu do miłości małżeńskiej, ideologii gender i prawodawstwa dotyczącego rodziny.

Biskupi Hiszpanii przypominają, że niejednokrotnie zwracali już uwagę na sytuację rodziny w obliczu propozycji ustawodawczych podważających wartość małżeństwa i szerzących wprost kulturę śmierci.

Obecnie są powody do nadziei, bo w szerokich kręgach hiszpańskiego społeczeństwa wartości życia i rodziny są bardziej cenione. „Musimy uznać, że do rozpowszechnienia się tej świadomości w znacznym stopniu przyczyniły się coraz liczniejsze ruchy i stowarzyszenia, które promują życie i rodzinę” – piszą biskupi.

Episkopat Hiszpanii zwraca jednak uwagę, że pomimo tych oznak nadziei w społeczeństwie nadal obecne są negatywne zjawiska, jak aborcja czy rozwody. Stoi za nimi szerzenie się pewnych przesłań ideologicznych i propozycji kulturowych, czego przykładem jest subiektywistyczne pojmowanie wolności jako niezależnej od prawdy. W dokumencie analizuje się ideologię gender, według której płeć można sobie wybierać i ją zmieniać. Prowadzi to do kultury, która nie rodzi życia, ale śmierć. Episkopat przestrzega też przed konsekwencjami, które ma dla prawa i zwłaszcza dla edukacji młodych pokoleń manipulowanie językiem, jak zmienianie definicji małżeństwa czy usuwanie pojęć ojcostwa i macierzyństwa. Wzywa zatem do poparcia dla prawodawstwa prorodzinnego i bardziej rodzinie i polityki demograficznej sprzyjającej zwiększeniu liczby urodzeń. Hiszpańscy biskupi stwierdzają ponadto, że najlepszą odpowiedź na ideologie i na kryzys małżeństwa daje nowa ewangelizacja.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama