Tu pracował nad Soborem

Wizyta, którą Ojciec Święty złoży w poniedziałek księżom werbistom w sąsiadującym z Castel Gandolfo Nemi, przypomni nam historię i ducha Soboru Watykańskiego II. Zwraca na to uwagę ks. Federico Lombardi SJ w swym cotygodniowym felietonie Octava Dies.

„W poniedziałek 9 lipca Papież złoży krótką wizytę w domu werbistów w Nemi nie tylko, by odwiedzić przełożonych i uczestników kapituły generalnej słynnego misyjnego zgromadzenia zakonnego. Uda się tam też dlatego, że w tym miejscu w 1965 r. uczestniczył jako młody teolog ekspert soborowy w spotkaniach, na których pogłębiano i przepracowywano teksty Soboru. Działo się to w pełnej życia i owocnej atmosferze studiów, dyskusji i modlitwy, jaka towarzyszyła sesjom plenarnym w bazylice św. Piotra i je przygotowywała – powiedział papieski rzecznik.

– Niedawno kard. Roberto Tucci SJ, również teolog ekspert na Soborze, przypomniał w wywiadzie podobne prace, prowadzone w pobliskiej Aricci celem przygotowania Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Brał w nich czynny udział młody biskup Karol Wojtyła, którego wypowiedzi przyczyniły się do sformułowania słynnego zdania: «Misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego» (Gaudium et spes, 22). Nie przypadkiem miało ono być później zdaniem najczęściej cytowanym przez Jana Pawła II” – wskazał ks. Lombardii.

Watykański rzecznik prasowy przypomniał, że żyje jeszcze ok. 30 uczestników Soboru, którzy byli jego ojcami albo ekspertami. Ich świadectwa wzbudzają szczególne wzruszenie u tych, co pamiętają jeszcze ten czas entuzjazmu i nadziei. Przypadające w październiku 50-lecie otwarcia Soboru powinniśmy obchodzić w nastawieniu na słuchanie głosu Ducha Świętego, jakie mu towarzyszyło. Wówczas będziemy odczytywać teksty soborowe w duchu „hermeneutyki reformy, odnowy Kościoła zachowującego ciągłość, który rośnie i rozwija się, ale zawsze pozostaje tym samym podmiotem: Ludem Bożym w drodze” (przemówienie Ojca Świętego do Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2005 r.). Zachęca nas do tego Benedykt XVI, ówczesny ekspert soborowy – podkreślił ks. Lombardi.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama