Watykan-lefebryści: Konieczne dalsze rozmowy

Jednym z problemów poruszonych podczas sesji zwyczajnej Kongregacji Nauki Wiary 16 maja była kwestia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Jego szef, ks. Federico Lombardi stwierdził, że rozwiązanie wszystkich problemów wymaga jeszcze trochę czasu. Natomiast dobrze zazwyczaj poinformowany watykanista, Andrea Tornielii zaznacza, że dokumentacja z dzisiejszych obrad już w piątek może trafić na biurko Benedykta XVI. W komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej stwierdzono, że kardynałowie i biskupi – członkowie Kongregacji Nauki Wiary przeanalizowali tekst odpowiedzi bp. Bernarda Fellay’a, która dotarła do Watykanu 17 kwietnia br. Sformułowano pewne obserwacje, które będą uwzględnione w dalszych rozmowach między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X. Natomiast jeśli idzie o stanowisko zajęte przez trzech pozostałych biskupów lefebrystowskich – ich sytuacja powinna być traktowana oddzielnie i w sposób szczególny.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy ks. Lombardi stwierdził, że zakończenie rokowań z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X nie jest, jak mogło się wydawać, kwestią, która zostanie rozwiązana szybko. „Nie jesteśmy w ostatnim takcie, jest to postępowanie, które trwa nadal” – powiedział, dodając, że nie nadeszła jeszcze pora, by określić, kiedy dojdzie do zakończenia negocjacji.

Rzecznik Watykanu zaznaczył, że zadania Kongregacji Nauki Wiary oraz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” jeszcze się nie wyczerpały. Wiadomo jedynie, że ostatnie słowo będzie należało do Benedykta XVI. Jednocześnie odnosząc się do zróżnicowania stanowisk w obrębie Bractwa – na przykład poglądów bpa Williamsona dotyczących relacji z judaizmem - postanowiono podejść w sposób zróżnicowany do poszczególnych biskupów, gdyż ich rola jest szczególnie istotna. Zdaniem ks. Lombardiego nie należy oczekiwać uzgodnienia, które byłoby automatycznie ważne w odniesieniu do wszystkich członków Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Z kolei watykanista „La Stampy” Andrea Tornielli uważa, że jest możliwe, iż już w najbliższy piątek prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. William Levada przedstawi Benedyktowi XVI relację z dzisiejszej sesji zwyczajnej dykasterii oraz opinie jej członków na temat odpowiedzi przedstawionej przez przełożonego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, bpa Bernarda Fellaya na „preambułę doktrynalną".

Jego zdaniem, stanowisko przedstawione przez 25 kardynałów i biskupów – członków Kongregacji Nauki Wiary nie jest regresem w negocjacjach z Bractwem św. Piusa X, pomimo że na drodze do jedności niemal każdego dnia pojawiają się nowe trudności. Tym niemniej grono to boleśnie przyjęło opublikowanie korespondencji między biskupem Fellaya’em a trzema innymi biskupami lefebrystowskimi. Dlatego postanowiono wyodrębnić ich stanowisko, które będzie traktowane „indywidualnie” i „oddzielnie”. Biskupi Tissier de Mallerays, de Gallareta i Williamson w liście do bpa Fellaya stwierdzają czarno na białym, że „nie jest możliwe porozumienia z obecnym Rzymem”, ponieważ „po II Soborze Watykańskim, oficjalne władze Kościoła oddzieliły się od prawdy katolickiej”. Tak więc publikacja tej korespondencji, najprawdopodobniej przez przeciwników porozumienia z Rzymem, osiągnęła zamierzony skutek.

Podczas dzisiejszych obrad niektórzy kardynałowie nie kryli, iż bardziej odpowiada im tekst pierwotny „preambuły doktrynalnej”, przygotowany przez Stolicę Apostolską. Wyrazili swoje zastrzeżenia do modyfikacji proponowanych przez przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. „Wynik tej dyskusji zostanie pewnie już pojutrze przedstawiony przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary Benedyktowi XVI” – twierdzi Tornielli, przypominając, że opinie dzisiejszej sesji nie mają dla papieża charakteru wiążącego. Ojciec Święty zapoznając się z poszczególnymi opiniami będzie podejmował decyzję w pełni autonomicznie. Jednocześnie zaznacza, że uwagi kardynałów i biskupów – członków Kongregacji - zostaną przekazane także biskupowi Fellayowi, aby przygotować ostateczny tekst „preambuły doktrynalnej”. Wraz z jej podpisaniem możliwe będzie zatwierdzenie powrotu biskupa Fellaya i księży, którzy za nim podążą do pełnej jedności. Tronielli wyraża przekonanie, że czas, który dzieli nas od tego wydarzenia wcale nie musi być długi, choć pozostaje do pokonania jeszcze kilka trudności. Znaczenie kluczowe ma ostateczna decyzja papieża.

Watykanista „La Stampy” twierdzi, że w ostatnim dniach krążyły pogłoski jakoby Benedykt XVI został wcześniej poinformowany w sposób nieoficjalny o zmianach w tekście „preambuły doktrynalnej” proponowanych przez bpa Fellay. W ramach tych nieformalnych kontaktów miano zapewnić przełożonego lefebrystów o zasadniczej zgodzie Ojca Świętego i to miałoby być podstawą najnowszych deklaracji Fellaya, w których wielokrotnie podkreślał on znaczenie osobistego apelu papieża o przyjęcie przez lefebrystów II Soboru Watykańskiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama