"Piękno Bożej miłości, która nam towarzyszy"

„Powołania darem miłości Boga” – jest hasłem 49. Światowego Dnia Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony 29 kwietnia br., w czwartą Niedzielę Wielkanocną.

Tutaj: Tekst papieskiego orędzia

"Źródłem każdego doskonałego daru jest Bóg-Miłość” – przypomina Benedykt XVI i zwraca uwagę, że pierwotny związek między Bogiem a ludzkością poprzedza samo dzieło stworzenia. Podkreśla, że każde specyficzne powołanie rodzi się z inicjatywy Boga i jest dziełem miłości Boga. „W każdym czasie u źródła Bożego powołania jest inicjatywa nieskończonej miłości Boga, która w pełni odsłania się w Jezusie Chrystusie” – podkreśla papież i apeluje: „Należy na nowo głosić, zwłaszcza nowym pokoleniom, pociągające piękno tej Bożej miłości, która nas wyprzedza i która nam towarzyszy. To piękno jest tajemniczą sprężyną, jest motywacją, której nie zabraknie nawet w najtrudniejszych okolicznościach”.

Benedykt XVI zwraca uwagę na wysoką miarę życia chrześcijańskiego, którą jest kochanie jak Bóg. „Chodzi tu o miłość, która przejawia się jako całkowity dar z siebie: wierny i płodny” – podkreśla i przypomina, że „w tej przestrzeni daru, w otwarciu na miłość Boga i jako owoc tej miłości, rodzą się i rozwijają wszystkie powołania”.

Ojciec Święty przypomina, że miłość do Boga i do człowieka powinny być przeżywane ze szczególną intensywnością i czystością serca przez tych, którzy postanowili podjąć drogę rozpoznawania powołaniowego w kierunku posługi kapłańskiej czy życia konsekrowanego. „One stanowią jakościowy znak powołania. Rzeczywiście, miłość do Boga, którego kapłani i osoby zakonne stają się widzialnymi, chociaż ciągle niedoskonałymi obrazami, jest motywem odpowiedzi na powołanie do specjalnego oddania się Panu poprzez święcenia kapłańskie czy ślubowanie rad ewangelicznych” – czytamy w orędziu.

Papież wskazuje na inny konkretny wyraz miłości wobec bliźnich, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących i cierpiących, jest „stanowczość, która z kapłana czy osoby konsekrowanej czyni inspiratora jedności między ludźmi i siewcę nadziei”. „Więź osób konsekrowanych, a zwłaszcza więź kapłana ze wspólnotą chrześcijan ma życiowe znaczenie i staje się istotną częścią ich horyzontu uczuciowego” – czytamy w dokumencie.

Benedykt XVI wzywa wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane, katechetów, współpracowników oraz zaangażowanych w dzieło wychowania nowych pokoleń, aby „z uwagą wsłuchiwali się w tych, którzy w waszych wspólnotach parafialnych, w stowarzyszeniach i ruchach formacyjnych odkrywają w sobie znaki powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego”.

Ojciec Święty przypomina, że zadaniem duszpasterstwa powołań jest dawanie osobom powołanym punktów orientacji na drogach życia. „Centralnym elementem jest tu miłość do Słowa Bożego i kultywowanie rosnącej zażyłości z Pismem Świętym, a także modlitwa osobista i wspólnotowa, uważna i stała. Wtedy staje się możliwe usłyszenie Bożego wezwania pośród wielu głosów, które wypełniają codzienne życie. Przede wszystkim Eucharystia niech będzie 'życiowym centrum' każdej drogi powołaniowej” – czytamy w orędziu.

Na zakończenie Ojciec Święty życzy, aby „Kościoły lokalne, w ich różnych wymiarach, stały się „miejscem" uważnego rozeznania i głębokiej weryfikacji powołania, oferując młodym ludziom mądre i mocne towarzyszenie duchowe”. „W ten sposób wspólnota chrześcijańska stanie się wyrazem miłości Boga, która chroni w sobie każde powołanie. Ta dynamika, która jest zgodna z nowym przykazaniem miłości Jezusa, może znaleźć wymowną i szczególną realizację w rodzinach chrześcijańskich” – napisał Benedykt XVI podkreślając, że „najpierw w rodzinach trzeba na nowo odkryć piękno i znaczenie kapłaństwa oraz życia konsekrowanego”. „Duszpasterze oraz wszyscy wierni świeccy powinni współpracować, aby w Kościele mnożyły się „domy i szkoły wspólnoty" na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, która stała się harmonijnym odbiciem na ziemi życia Trójcy Świętej” – czytamy w orędziu na 49. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama