Negocjacje kościelno-rządowe trwają

Dziś w gmachu Sekretariatu Episkopatu odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Finansów Kościelnej Komisji Konkordatowej i Zespołu Roboczego Rządowej Komisji Konkordatowej ds. realizacji 22 art. Konkordatu. Zostało ono poprzedzone spotkaniem ścisłego grona ekspertów obu stron.

Przedmiotem obrad był projekt umowy rządu i Episkopatu, jaka poprzedzać winna ustawę likwidującą Fundusz Kościelny i wprowadzającą w jego miejsce nowy system finansowego wsparcia Kościoła katolickiego oraz związków wyznaniowych. Obowiązek negocjacji w takim trybie nakłada na obie strony art. 22 Konkordatu między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

„Nasze rozmowy są w toku i nadal będą się toczyć” – powiedział KAI po zakończeniu obrad bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Dodał, że następne spotkanie Zespołów Roboczych Komisji Konkordatowych zostało zaplanowane na 11 maja. W międzyczasie pracować będą wspólnie podzespoły ekspertów obu stron: rządowej i kościelnej.

Dzisiejszym obradom przewodniczyli kard. Kazimierz Nycz, który przewodniczy Zespołowi Roboczemu Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. realizacji 22 art. Konkordatu oraz min. Michał Boni, który stoi na czele Zespołu Roboczego ds. finansów Rządowej Komisji Konkordatowej.

W spotkaniu ze strony rządowej – poza min. Bonim - wzięli udział następujący członkowie Zespołu Roboczego: Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w MAC, Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Kwiatkowski, dyrektor departamentu finansowego w Ministerstwie Kultury, Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC.

Ponadto w charakterze ekspertów strony rządowej uczestniczyli: Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, Mariusz Radajewski z tego samego departamentu.

Zespół Roboczy Kościelnej Komisji Konkordatowej był reprezentowany także przez abp. Stanisława Budzika, przewodniczącego Kościelnej komisji Konkordatowej, abp. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, bp. Wojciecha Polaka, sekretarza generalnego KEP, dr. Irenę Ożóg i ks. prof. Piotra Stanisza z KUL.

W charakterze eksperta strony kościelnej uczestniczył ks. prof. Dariusz Walencik, profesor Uniwersytetu Opolskiego.

Obecni też byli rzecznicy prasowi obu stron: ks. dr Józef Kloch z ramienia KEP oraz Artur Koziołek z MAC.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg