"Zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju"

Wystawę pt. „Zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z brodą ogromną”, opowiadającą o niezwykłym życiu franciszkanina reformaty, a później biskupa sandomierskiego Adama Prospera Burzyńskiego będzie można zwiedzać od soboty 21 kwietnia w Muzeum Diecezjalnym – Domu Długosza w Sandomierzu.

Uroczysty wernisaż wystawy będzie towarzyszył konferencji naukowej pt. „Wokół chrześcijańskiego Wschodu. Egipt i Sandomierz biskupa Adama Prospera Burzyńskiego (1755-1830)”, której organizatorem jest ordynariusz sandomierski.

Wystawa opowiadać będzie, zdaniem Urszuli Stępień, kustosz sandomierskiego Muzeum Diecezjalnego, o dwóch etapach życia Prospera Burzyńskiego. Pierwszy dotyczy lat 1790-1810 kiedy był misjonarzem w Egipcie: gwardianem klasztoru przy bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Kairze, prefektem apostolskim w Górnym Egipcie oraz misjonarzem w Syrii.

- Z tego czasu zachowało się 91 rękopisów kazań Burzyńskiego, które znajdują się w Archiwum Franciszkanów-Reformatów w Krakowie – informuje kustosz Urszula Stępień.

W Domu Długosza pokazane zostaną m.in. kazanie o obowiązkach rodziców i dzieci, fragment kazania o pokucie, kazanie na I Niedzielę Adwentu. Kazanie o śmierci zaprezentowane będzie w tłumaczeniu z języka arabskiego na język polski, dokonanym przez dr. Krzysztofa Modrasa OP.

Na wystawie wśród wielu interesujących dokumentów pokazane zostaną również pisma Kongregacji Rozkrzewiania Wiary: pierwsze z 1790 r. stwierdzające, że Prosper Burzyński zadeklarował pobyt w Kairze na 7 lat, drugie z 1916 r. poświadczające jego pobyt na misjach w Egipcie.

- Z pobytem w Egipcie wiąże się wątek spotkania z armią polską u boku Napoleona gdzie był jej tłumaczem, lekarzem i kapelanem. Tu nawiązała się przyjaźń z gen. Józefem Zajączkiem, późniejszym carskim namiestnikiem Królestwa Polskiego. To wstawiennictwo gen. Zajączka u cara Aleksandra I wpłynęło na wybór Burzyńskiego na biskupa sandomierskiego. Burzyński zamierzał bowiem po raz drugi wyjechać na misje – wyjaśnia kustosz Stępień.

Ponadto będzie można obejrzeć „Księgę odpisów prowincjała Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie”, która zaczęta była w Stopnicy w 1812 r. a ukończona w 1815. Jej karta tytułowa zawiera miedzioryt wg rysunku Michała Stachowicza z 1815 r. z ikonografią dotycząca bp. Burzyńskiego.

Druga część wystawy opowiada o działalności Prospera Burzyńskiego jako biskupa. Dotyczy m.in. organizowania seminarium duchownego, sprowadzenia do Sandomierza sióstr miłosierdzia, działalności duszpasterskiej. Pokazany będzie najstarszy z zachowanych pastorałów biskupów sandomierskich. Po bp. Burzyńskim zachował się relikwiarz ofiarowany do katedry i różaniec.

O. Adam Prosper Burzyński przyjął sakrę biskupią 19 marca 1820 r. z rąk Prymasa Królestwa Polskiego, abp. Szczepana Hołowczyca (pierwszego biskupa sandomierskiego) w kościele oo. reformatów w Warszawie, a jego uroczysty ingres do katedry sandomierskiej odbył się w Niedzielę Palmową 26 marca 1820 r.

Podczas konferencji naukowej pt. „Wokół chrześcijańskiego Wschodu. Egipt i Sandomierz biskupa Adama Prospera Burzyńskiego (1755-1830)” sylwetkę hierarchy, w kontekście aktualnej sytuacji w Egipcie przybliży wikariusz apostolski Aleksandrii bp Adel Zaki OFM. Konferencję poprzedzi Msza św. koncelebrowana o godz. 9.00 w bazylice katedralnej w Sandomierzu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg