"Przekazujecie mądrość i współczucie"

Współodpowiedzialność chrześcijan i buddystów za wychowanie młodych pokoleń do pokoju i sprawiedliwości przez dialog międzyreligijny. Taki jest temat tegorocznego watykańskiego przesłania do buddystów na święto Wesak.

W Japonii obchodzą je oni 8 kwietnia, a w większości krajów Dalekiego Wschodu w tym roku na początku maja. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego nawiązuje do orędzia Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, którego tematem było właśnie wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju.

„Wraz z Papieżem uznajemy, że prawdziwa edukacja może sprzyjać otwarciu na transcendencję i na tych, którzy nas otaczają – czytamy w przesłaniu watykańskiej dykasterii. – Tam, gdzie wychowanie jest rzeczywistością, istnieje sposobność do dialogu, wzajemnych relacji i słuchania innych. W takiej atmosferze młodzi ludzie czują się dowartościowani ze względu na to, czym są i jaki wkład mogą wnosić. Uczą się wzrastać w szacunku dla swych braci ich sióstr, których wierzenia i praktyki różnią się od ich własnych”.

„Na całym świecie coraz częściej uczniowie i studenci należący do różnych religii siedzą obok siebie w tych samych salach, ucząc się razem i jedni od drugich – zwraca uwagę Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego. – Pobudza to do głębszej refleksji nad koniecznością wychowania młodzieży do poszanowania i zrozumienia dla wierzeń i praktyk religijnych innych oraz lepszej znajomości własnej wiary”.

Ma ono przygotowywać ludzi odpowiedzialnych, gotowych do współpracy z wyznawcami innych religii w rozwiązywaniu konfliktów, popieraniu przyjaźni, sprawiedliwości, pokoju i autentycznego rozwoju ludzkiego. „Jako buddyści przekazujecie młodzieży mądrość, którą jest powstrzymywanie się od szkodzenia innym oraz wspaniałomyślność i współczucie, praktyki godne szacunku i uznania, cenny dar dla społeczeństwa – czytamy w watykańskim przesłaniu. – Jest to konkretny wkład religii w wychowanie młodych pokoleń. Młodzież swym autentyzmem zachęca nas do odpowiedzi na zasadnicze pytania o życie i śmierć, sprawiedliwość i pokój, sens cierpienia i powody do nadziei. W ten sposób pomaga nam w dążeniu do prawdy. Modlimy się, byśmy swym przykładem i nauczaniem prowadzili młodych do stawania się narzędziami sprawiedliwości i pokoju” – zapewniają w przesłaniu do buddystów przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jean Louis Tauran i jej sekretarz abp Pier Luigi Celata.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama