To był „upragniony sukces duszpasterski”

Podróż apostolska do Meksyku i na Kubę odniosła „upragniony sukces duszpasterski”. Należy mieć nadzieję, że obydwa narody dzięki jej owocom będą budowały przyszłość pokoju i braterstwa – tak Ojciec Święty podsumował swoją 23. wizytę zagraniczną.

Jednocześnie zachęcił uczestników dzisiejszej audiencji ogólnej do intensywnego przeżywania Triduum Paschalnego i życzył wszystkim świętej Wielkanocy. Na placu św. Piotra zgromadziło się ponad 11 tys. wiernych.

Papież przypomniał poszczególne etapy swej pielgrzymki, zaznaczając, że była ona adresowana do całej Ameryki Łacińskiej, której szereg krajów obchodzi dwieście lat niepodległości. Miała ona być skierowaną do wszystkich zachętą, „by razem żyli nadzieją i konkretnym zaangażowaniem we wspólnym dążeniu do lepszej przyszłości”.

Benedykt XVI podziękował władzom i episkopatom obydwu krajów, a także osobom zaangażowanym w przygotowanie wizyty. Szczególne słowa podziękowania skierował do osób, które witały go w obydwu krajach po drodze. W ich entuzjazmie dostrzegł wyraz pragnień młodych ludzi, którzy chcą żyć w pokoju, spokoju i zgodzie, w społeczeństwie bardziej sprawiedliwym i pojednanym.

Mówiąc o swej obecności na Kubie, Ojciec Święty stwierdził, że miała być ona zachętą, aby „otworzyć podwoje serca przed Tym, który jest źródłem nadziei i mocy, aby wzrastało dobro. Z tego względu żegnając Kubańczyków zachęciłem ich do ożywienia wiary ojców i budowania coraz lepszej przyszłości”.

Na zakończenie audiencji Benedykt XVI przypomniał, że wraz z Mszą św. Wieczerzy Pańskiej wkroczymy w Triduum Paschalne stanowiące punkt kulminacyjny całego roku liturgicznego. Ojciec Święty zachęcił do intensywnego przeżywania Triduum Paschalnego i złożył wszystkim życzenia „świętej Wielkanocy”.

Papież zwrócił się też do obecnych w Rzymie Polaków:

Wśród pielgrzymów z Polski biorących udział w dzisiejszej audiencji ogólnej znalazła się m.in. młodzież, która uczestniczy w międzynarodowym spotkaniu studentów, przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej ze Sztumu oraz studenci trzeciego roku teologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama